research product . 2018

Herrscherrepräsentation und Geschichtskultur unter Maria Theresia (1740–1780). Bildnachweis Coverbild: © ÖNB [http://data.onb.ac.at/rec/baa4831446]

Austrian Academy of Sciences (ÖAW) (Hrsg.);
Open Access English
  • Published: 31 Jul 2018
  • Publisher: external
  • Country: Austria