research product . 2014

Historie a současný stav bývalé uhelné elektrárny Andělská hora

Hégr, Aleš;
Open Access Czech
  • Published: 15 Oct 2014
  • Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  • Country: Czech Republic
Abstract
Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na historii uhelné elektrárny Andělská Hora, která patřila všeužitkové společnosti Přespolní elektrárna Liberec. Dále hodnotí stav a provoz energetické sítě v období první republiky a porovnává technologické řešení s moderní parní elektrárnou. Obhájeno The bacalary thesis is focused on the history of coal-fired power plants Andělská Hora, which belonged to company Přespolní elektrárna Liberec. It also evaluates the condition and operation of the power grid during The Republic of Czechoslovakia and compares technological solutions with advanced steam power plant.
Subjects
free text keywords: uhelná, elektrárna, andělská hora, engelsberg, přespolní elektrárna liberec, severočeská energetika, liberecká energetika, power plant, coal, north-bohemia energy, liberec energy, cross country power plant liberec
Related Organizations
1 research outcomes, page 1 of 1
Any information missing or wrong?Report an Issue