research product . 2015

140 merkkiä mediaa ja kulttuuria : Turun AMK:n Taideakatemian asiantuntijaviestintä Twitterissä

Pessi, Frida-Maria;
Open Access Finnish
  • Published: 01 Jan 2015
  • Publisher: Turun ammattikorkeakoulu
  • Country: Finland
Abstract
Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia on yksi Turun AMK:n opetuksen tulosalueista. Se on Suomen vanhin taidekoulu, joka tarjoaa kulttuuri- ja media-alan ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta. Opetuksen lisäksi Taideakatemia toteuttaa erilaisia kehittämisprojekteja yhteistyökumppaneittensa kanssa. Taideakatemian ulkoista viestintää hoitaa oppimisympäristö Meedio, jossa työskentelee koordinaattorin lisäksi Taideakatemian opiskelijaharjoittelijoita. Harjoittelijoiden tehtävänä on muun muassa sisällön tuottaminen Taideakatemian sosiaalisen median kanaviin. Taideakatemia haluaa kehittää viestintäänsä sosiaalisessa mediassa. Opinnäytetyöni käsittelee Taideakatemian asiantuntijaviestintää mikroblogipalvelu Twitterissä ja pyrkii löytämään keinoja, joiden avulla Taideakatemia voisi hyödyntää Twitteriä entistä paremmin asiantuntijaviestinnässään ja sosiaalisen brändinsä rakentajana. Haen perusteluja ajatuksilleni lähdekirjallisuudesta. Lisäksi olen haastatellut Taideakatemian koulutusjohtajaa Timo Tanskasta sekä Meedion koordinaattoria ja Taideakatemian viestintävastaavaa Jussi Kokkolaa selvittääkseni Taideakatemian ajatuksia ja toiveita Twitter-viestinnän suhteen. Haastattelut on toteutettu avoimina haastatteluina keväällä 2015. Maaliskuussa 2015 toteutin Taideakatemian henkilökunnalle kyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää Taideakatemian henkilökunnan ajatuksia ja valmiuksia viestiä työroolissaan Twitterissä. Haastattelujen ja kyselyn lisäksi olen tehnyt osallistuvaa havainnointia työskennellessäni Taideakatemiassa Meedion koordinaattorina keväällä 2014. Opinnäytetyössäni käsittelen asiantuntijaviestintää, brändiä ja yhteisöllisyyttä Twitterissä ja pohdin, miten Taideakatemia voisi käyttää Twitteriä tehokkaammin asiantuntijaviestinnässään. Pohdin myös, mitä sosiaalisessa mediassa toimiminen vaatii organisaatiolta ja käsittelen Taideakatemian mahdollisuuksia ja valmiuksia viestiä Twitterissä. Tuas Arts Academy is one of the faculties of Turku University of Applied Sciences. It is the oldest art school in Finland and it provides Bachelor’s and Master’s Degree programmes in Media and Arts. Arts Academy also provides RDI-programmes with partners. External Communications in Arts Academy is taken care by Communicational learning Enviroment Meedio and the coordinator and trainees working in Meedio. The trainees also takes care of the content production in the social media of Arts Academy. Arts Academy wants to develop its communication in social media. My thesis focuses on Arts Academy’s organizational communication in micro-blog service Twitter and is aiming to find ways for Arts Academy to make better use of Twitter for their expert communication and social brand-building. I use the literature to justify my thoughts. I have also interviewed Timo Tanskanen, the Dean of Arts Academy and Jussi Kokkola, the coordinator of Meedio, and asked about their thoughtsand hopes for the usage of Twitter in Arts Academy. The interviews are made as an open interviews in the spring of 2015. In March 2015 I carried out the Arts Academy staff survey to find out what the personnel thinks about using Twitter in a work role. In addition to the interviews and survey I have made participant observation while working as a Meedio’s coordinator at the Arts Academy in the spring of 2014. In my Thesis I will focus on organizational communication, social branding and communality in Twitter. I will explore how Arts Academy could use Twitter more effectively in its communication and what it takes from organization to actively participate in social media. I also explore Arts Academy’s capabilities and capacities to use Twitter.
Subjects
free text keywords: digitaalinen kulttuuri, sosiaalinen media, mikroblogit, twitter, markkinointiviestintä, viestintä, yhteisöviestintä, Yhteisöviestintä, fi=Media-ala|sv=Mediebranschen|en=Media|, Media-ala
Download from
Open Access
Theseus
2015
Providers: Theseus
1 research outcomes, page 1 of 1
Any information missing or wrong?Report an Issue