Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
add
auto_awesome_motion View all 2 versions
Publication . Report . Other literature type . 2022

Ieper - De Meersen. Deel 2. De studie van het leer

Koen De Groote; Jan Moens;
Open Access
Published: 15 Dec 2022
Publisher: VIOE
Country: Belgium
Abstract

Onderstaand rapport is het tweede deel van een reeks verslagen die de weerslag vormen van het archeologisch onderzoek van ‘De Meersen’. Er is voor gekozen om de opgravingsresultaten stapsgewijs te publiceren. Sporenbestand, vondsten en analyses zullen apart worden behandeld maar als laatste deel in de reeks onderzoeksrapporten volgt een synthese, waarin de resultaten van elke deelstudie geïntegreerd worden en in een ruimer archeologisch en historisch kader geduid. Het tweede deel van de eindrapportage bevat de studie van alle leerresten die tijdens het archeologisch onderzoek op de site De Meersen zijn opgegraven. Het ensemble van Ieper - De Meersen behoort tot een van de grotere leerensembles van Vlaanderen waarvoor bovendien goede dateringselementen voorhanden zijn. Het levert belangrijke technische en chronologische informatie en nieuwe elementen aan voor toekomstige leerstudies binnen Vlaanderen en Europa.

Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
Download fromView all 2 sources
lock_open
moresidebar