Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Publication . Other literature type . 2017

Izrada i primjena teleskopa u nastavi fizike

Veselinović, Svetlana;
Closed Access
English
Published: 01 Jan 2017
Country: Croatia
Abstract
U prvom dijelu diplomskog rada dan je povijesni pregled razvoja teleskopa. Opisani su pojedini nedostaci prvih teleskopa refraktora, kao i tadašnje teorije zbog kojih su kromatske aberacije dugo vremena bile misterija, što je odgađalo izum i razvoj reflektora. Središnji dio rada posvećen je zakonima geometrijske optike na kojima se temelji princip rada ne samo teleskopa, već i drugih optičkih instrumenata. Također, navedene su i opisane bitne karakteristike teleskopa. Upute kako samostalno izraditi jednostavan teleskop dane su u završnom dijelu rada u kojemu su dani i primjeri kako primijeniti teleskop u nastavi fizike u osnovnim školama i prirodoslovno- matematičkim gimnazijama.
Subjects

teleskop, aberacije, geometrijska optika, otvor objektiva, kutno povećanje, vidno polje, izlazna pupila, nastava fizike

moresidebar