Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Publikationer från U...arrow_drop_down
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
Tidskrift för litteraturvetenskap
Article . 2022 . Peer-reviewed
License: CC BY
Data sources: Crossref
versions View all 5 versions
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.

Digital humaniora, datorisering och litteraturvetenskap i en digitaliserad värld

Authors: Berglund, Karl; Jansson, Oscar; Rahm, Lina;

Digital humaniora, datorisering och litteraturvetenskap i en digitaliserad värld

Abstract

De senaste decennierna har ”digital humaniora” nämnts i otaliga sammanhang och kommit att påverka litteraturvetenskaplig utbildning och forskning – trots att begreppets innebörd alltjämt är omdebatterad. Är det en ny disciplin eller specialisering av forskning och undervisning som redan bedrivs? På vilka sätt hänger digital humaniora ihop med samhällets och universitetens datorisering? Är det ett svar på hur litteraturen kan förstås i en digitaliserad värld, eller en fingervisning om litteraturvetenskapens framtid? För att reda i begreppen bjöd TFL-redaktionen in till ett panelsamtal via videolänk, av och med Karl Berglund (Uppsala universitet), Oscar Jansson (Lunds universitet) och Lina Rahm (KTH). QC 20220607

Country
Sweden
Keywords

Övrig annan humaniora, Medievetenskap, Litteraturvetenskap, General Literature Studies, literature, digital humanities, digital methods, Other Humanities not elsewhere specified, Media Studies

13 references, page 1 of 2

Berglund, Karl & Mats Dahllöf, ”Audiobook Stylistics. Comparing Print and Audio in the Bestselling Segment”, Journal of Cultural Analytics vol. 11 (2021), 1-30, doi. org/10.22148/001c.29802.

Berner, Boel, Sakernas tillstånd. Kön, klass, teknisk expertis (Stockholm: Carlsson, 1996).

Höglund, Kjell, ”Maskinerna är våra vänner”, https://youtu.be/sZHL2EEXdiY.

Jockers, Matthew, Macroanalysis. Digital Methods and Literary History (Champaign: University of Illinois Press, 2013).

Kirschenbaum, Matthew G., Bitstreams. The Future of Digital Literary Heritage (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2021).

Kirschenbaum, Matthew G., Mechanisms. New Media and the Forensic Imagination (Cambridge, Mass: MIT Press, 2008).

Forsler, Ingrid, Enabling Media. Infrastructures, Imaginaries and Cultural Techniques in Swedish and Estonian Visual Arts Education (Södertörns högskola, Diss. Huddinge: Södertörns högskola, 2020), http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-40617.

Lundblad, Kristina, ”Digital humaniora. En pleonasm i den digitala kulturen”, i Digital humaniora - humaniora i en digital tid, Per-Olof Erixon & Julia Pennlert red. (Göteborg: Daidalos, 2017), 27-52.

Murray, Simone, ”Secret Agents. Algorithmic Culture, Goodreads and Datafication of the Contemporary Book World”, European Journal of Cultural Studies vol. 24 (2021:4), 970-989, https://doi.org/10.1177/1367549419886026.

Sandén, Johan, Närbyråkrater och digitaliseringar. Hur lärares arbete formas av tidsstrukturer (Södertörns högskola, Diss. Huddinge: Södertörns högskola, 2021), http://urn.kb.se/resolv e?urn=urn:nbn:se:sh:diva-46403.

 • BIP!
  Impact byBIP!
  citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
 • citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
  Powered byBIP!BIP!
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
citations
This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Citations provided by BIP!
popularity
This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
BIP!Popularity provided by BIP!
influence
This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Influence provided by BIP!
impulse
This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
BIP!Impulse provided by BIP!
0
Average
Average
Average
hybrid
Related to Research communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
moresidebar

Do the share buttons not appear? Please make sure, any blocking addon is disabled, and then reload the page.