publication . Article . 2014

Coin Finds in the Southern Area of Histria

Theodor Isvoranu; Mircea Dabîca;
Open Access
  • Published: 01 Feb 2014 Journal: Materiale şi cercetãri arheologice (Serie nouã), volume 10, pages 157-171 (issn: 1220-5222, Copyright policy)
  • Publisher: PERSEE Program
Abstract
Rezumat : În cursul cercetărilor sistematice desfăşurate în sudul staţiunii arheologice Histria în perioada 2011– 2012 au rezultat câteva zeci de monede antice, descoperite în secţiunile magistrale efectuate între sectoarele Sud şi Basilica extra muros. Dintre cele 37 de monede identificate, şase sunt emisiuni greceşti din perioada anterioară stăpânirii romane la Histria, 27 de monede greceşti şi romane din epoca Principatului, trei din Imperiul târziu şi o piesă din perioada protobizantină. Cele mai multe piese monetare provin din zona de identificare a rămăşiţelor unui mare edificiu ridicat probabil la începutul secolului III, afectat de evenimentele „ războiu...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Histria ; coins ; edifice ; mint ; Tetrarchy ; Roman Empire, Histria ; monede ; edificiu ; atelier monetar ; Tetrarhie ; Imperiul Roman, histria, coins, edifice, mint, tetrarchy, roman empire, Ancient history, Principate, Roman Empire, Byzantine architecture, Archaeology, Art, media_common.quotation_subject, media_common, lcsh:Archaeology, lcsh:CC1-960
Any information missing or wrong?Report an Issue