publication . Other literature type . 2023

Archeologisch bureauonderzoek. Zonnepark Apeldoorn A50 nabij Woudhuizerweg 88-90. Gemeente Apeldoorn.

Koeman, S.M.;
Open Access Dutch
  • Published: 01 Jan 2023
  • Publisher: KSP Archeologie
Abstract
KSP Archeologie heeft een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor een zonnepark langs de Woudhuizerweg in Apeldoorn. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de ruimtelijke onderbouwing. Op basis van de landschappelijke eenheden die voorkomen binnen het plangebied en de bekende archeologische vindplaatsen uit de omgeving is aan de welving in het noordoosten van het plangebied een hoge verwachting toegekend voor uit het Laat-Paleolithicum tot en met het Neolithicum. De bekende vuursteenvindplaatsen uit de omgeving dateren voornamelijk uit het Mesolithicum. Aan de welvingen in het westelijke deel van het plangebied is een middelhoge verwachting toegekend...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Archaeology
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Download fromView all 2 versions
B2FIND
Other literature type . 2023
Provider: B2FIND
https://dx.doi.org/10.17026/da...
Other literature type . 2023
Provider: Datacite
Any information missing or wrong?Report an Issue