publication . Article . 2019

Unofficial surnames used by the Lithuanian minority in Poland: The linguistic and cultural heritage of the Polish-Lithuanian borderland

Walkowiak, Justyna B.; Niewulis-Grablunas, Jowita;
Open Access
  • Published: 31 Dec 2019 Journal: Acta Baltico-Slavica, volume 43, pages 59-80 (eissn: 2392-2389, Copyright policy)
  • Publisher: Institute of Slavic Studies Polish Academy of Sciences
Abstract
Unofficial surnames used by the Lithuanian minority in Poland: The linguistic and cultural heritage of the Polish-Lithuanian borderland Unofficial surnames are rare because surnames today are generally official in character. However, in the case of Polish citizens who are Lithuanians, they are a phenomenon that has long been present, although visible mostly – and until the entry into force of the Act on National Minorities (2005) predominantly – in intra-group communication. Considering that until recently it was not possible to register the Lithuanian forms of surnames and use them officially, this anthroponymic cultural heritage has long been transmitted betwe...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Lithuania ; Surnames of Lithuanians in Poland ; Unofficial surnames ; Lithuanian minority in Poland ; Identity ; Cultural heritage, surnames of lithuanians in poland, unofficial surnames, lithuanian minority in poland, identity, cultural heritage, Younger people, Theology, Lithuanian, language.human_language, language, Political science, Etymology, Polish, lcsh:Ethnology. Social and cultural anthropology, lcsh:GN301-674, lcsh:Slavic languages. Baltic languages. Albanian languages, lcsh:PG1-9665
49 references, page 1 of 4

Abramowicz, Z., & Kosior, D. (1998). Nieoficjalne nazwy osobowe na polsko-wschodnio - słowiańskim pograniczu. W S. Warchoł (Red.), Przezwiska i przydomki w językach słowiańskich (Cz. 1, ss. 11-26). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Ainiala, T. (2016). Names in society. W C. Hough & D. Izdebska (Red.), eTh Oxford hand - book of names and naming (ss. 371-381). Oxford: Oxford University Press. https:// doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199656431.013.27

Aldrin, E. (2016). Names and identity. W C. Hough & D. Izdebska (Red.), eTh Oxford handbook of names and naming (ss. 382-394). Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199656431.013.24

Anderson, B. (1997). Wspólnoty wyobrażone: Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu (S. Amsterdamski, Tłum.). Kraków: Znak.

Biolik, M. (1997). Germanizacja nazwisk polskich mieszkańców okolic Węgorzewa w latach 1653-1853. Zeszyty Naukowe Wyższej Pedagogicznej w Olsztynie. Prace Językoznawcze, 1997(1), 5-19.

Birgelienė, N. (2011). Punsko krašto lietuviškų šeimų vardų pasirinkimo aspektai. Pobrano 23 maja 2018, z http://vardai.vlkk.lt/punsko-krasto-lietuvisku-seimu-vardai/

Brylla, E. (2016). Bynames and nicknames. W C. Hough & D. Izdebska (Red.), The Oxford handbook of names and naming (ss. 237-250). Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199656431.013.52 [OpenAIRE]

Butrimas, E. (2015, październik 2). Lenkija: lietuvei dėl pavardės grasino net valstybinės įstaigos. Lietuvos rytas. Pobrano 23 maja 2018, z https://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/2015/10/02/news/lenkija-lietuvei-del-pavardes-grasino-net-valstybines-istaigos-2984160/

Citko, L. (1999). Formacje hybrydalne w antroponimii polsko-białorusko-litewskiego pogranicza XVI wieku. W A. Belchnerowska & J. Ignatowicz-Skowrońska (Red.), Na-

Dacewicz, L. (2015). Rusyfikacja nazewnictwa osobowego w katolickich księgach metry - kalnych Dekanatu białostockiego w okresie zaboru (lata 1865-1918). Slavia Orientalis, 64(2), 363-374.

Daniłowicz, R. (2010, grudzień 24). Polsko-litewskie pomieszanie. Polityka. Pobrano 18  maja 2018, z https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/historia/1511308,1,polsko-litewskie-pomieszanie.read

Falk, K.-O. (1963). Ze studiów nad slawizacją litewskich nazw miejscowych i osobowych. Scando-Slavica, 9(1), 87-103. https://doi.org/10.1080/00806766308600385

Górnowicz, H. (1992). Słownik nazwisk mieszkańców Powiśla Gdańskiego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Hanks, P., & Tucker, D. K. (2000). Two projects in onomastic lexicography. W Proceedings of the 9th EURALEX International Congress (ss. 213-221). Stuttgart: Institut für Maschinelle Sprachverarbeitung. Pobrano 23 maja 2018, z http://www.euralex.org/ elx_proceedings/Euralex2000/026_Patrick%20HANKS,%20D.%20Kenneth%20TUCKER_Two%20Projects%20in%20Onomastic%20Lexicography.pdf

Janauskas, P. (2009). Kodėl Lietuvos kariūnai* 1919 m. viduryje keitė savo pavardes? Karo archyvas, 24, 45-54. Pobrano 13 maja 2018, z http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/ get/LT-LDB-0001:J.04~2009~1367169912565/DS.002.0.01.ARTIC [OpenAIRE]

49 references, page 1 of 4
Any information missing or wrong?Report an Issue