publication . Other literature type . 2016

Decorations of Bosnia and Hercegovina, III

Branko Beštak;
Open Access English
  • Published: 01 Jan 2016 Journal: Numizmatičke Vijesti, volume 58, issue 69 (issn: 0546-9422, Copyright policy)
  • Publisher: Croatian Numismatic Society
Abstract
Autor je u svom trećem članku o ratnim priznanjima i odlikovanjima Republike Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine obradio neke nove činjenice o toj materiji, a do kojih nije mogao doći pišući prethodna dva članka. Posebno treba istaknuti opis pripremnih radnih materijala koji su prethodili, za potrebe Armije RBiH, usvajanju dijela ratnih priznanja i odlikovanja. Na žalost, Federacija Bosne i Hercegovine nema još svojih odlikovanja, no postupak o tome još traje.
Subjects
free text keywords: odlikovanja, decorations
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage

3. Sefer Halilović - rođen 6. 1. 1952. u Prijepolju, 1991. godine napušta Jugoslavensku narodnu armiju, u činu majora, bijegom iz Beograda. Bio je prvi komandant Armije Bosne i Hercegovine, koju je uredio kao vojnu silu s više od 220.000 vojnika. Između ostalog bio je osnivač i predsjednik Bosanskohercegovačke patriotske fronte, ministar za izbjeglice i raseljena lica, zast upni k u Parlament u BiH 2006. - 2010. godine.

4. Rasim Delić - rođen 4. 2. 1949. u Čelebiću, umro 16. 4. 2010. u Visokom, general armije i drugi načelnik generalštaba ARBiH za vrijeme rata bošnjački ratni zapovjednik u BiH 15. 9. 2008. osuđen pred Haškim tribunalom za ratni zločin, po jednoj točki optužnice, na 3 godi ne.

5. Alija Izetbegović - rođen 8. 8. 1925. u Bosanskom Šancu, umro 19. 10. 2003. u Sarajevu. Godine 1990. izabran za pr edsjednika RBiH, kao pr edst avnik st ranke SDA, do 1991. godine 1992. - 2000. godine predsjednik je sedmočlanoga Predsjedništva RBiH u svojstvu predsjednika proglasio je nezavisnost RBiH i njezino odcjepljenje od Jugoslavije.

13. Monografija „ZLATNI LJILJANI i odlikovani pripadnici Armije RBiH 1992. - 1995.”, grupa autora: asib Mušinbegović, ama Višća, Fikret Tabaković, Šefkija Biogradlić, u izdanju ZK Vojske F BiH, Zenica, 2000.

Branko Beštak, Odlikovanja Bosne i Hercegovine, „Numizmatičke vijesti”, broj 532000.

15. Branko Beštak, Odlikovanja Bosne i Hercegovine II, „Numizmatičke vijesti”, broj 542001.

16. Mesud Šadinlija, „Počasni nazivi - kolektivna ratna priznanja u Armiji Republike Bosne i Hercegovine” , Sarajevo, UDK 355.134.3( 497.6) ” 1992/ 1995” .

17. Sead Kreševljaković, Prilog izučavanju faleristike u Bosni i Hercegovini, 2012, Sarajevo.

18. Fuad adihalilović, Mišljenje o prijedlogu grafičkih rješenja za ratna priznanja, odlikovanja i pohva le Armije RBiH, 2. 1. 1995., Sarajevo.

19. Uvjerenje generalš t aba ARBiH, broj 8/ 2-587/ 2 od 14. 4. 1995.

Any information missing or wrong?Report an Issue