Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Publikationer från K...arrow_drop_down
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
versions View all 2 versions
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.

Historia på högstadiet : Historiekulturella yttringar i och utanför ett klassrum i Sverige hösten 2009

Authors: Olofsson, Hans;

Historia på högstadiet : Historiekulturella yttringar i och utanför ett klassrum i Sverige hösten 2009

Abstract

How do students use schools´ history education to develop their historical consciousness? In which ways could history education be regarded as a historical-culture expression, i.e. as a part of a society’s interest in the past? This thesis takes its point of departure in these overarching questions. More specifically the research was carried out as a contextualised case study of sixteen history lessons in a Swedish Year 9 class, in the autumn of 2009. The contextualisation consists of an analysis on historical-culture expressions in Sweden at that time. Despite conflicting opinions, the major finding was the common view of Sweden as a country that solves her problems in a peaceful way, both in the past, the present and the future. The classroom study was conducted with an ethnographical approach with close attention to teacher-student interactions. The research was guided by an analytical model inspired by the historian Jörn Rüsen’s theories on history learning processes. The results show in detail the complicated learning processes in the classroom but also the connection with the historical-culture expressions in Sweden at that moment. One major finding was the tendency to react to the rise of contemporary islamophobia and nationalism in Sweden by making comparisons with the development in Weimar Germany in the beginning of the 1930s. This tendency was present both in and outside the classroom. Hur använder elever skolans historieundervisning för att utveckla sitt historiemedvetande? På vilka sätt kan genomförd historieundervisning betraktas som en ”historiekulturell yttring” i ett samhälle? Den här avhandlingen tar sin utgångspunkt i dessa och andra övergripande frågor som rör unga människors behov av tidslig orientering i början av 2000-talet. Avhandlingen bygger på en historiedidaktisk fallstudie av en serie lektioner i en åk 9-klass. I centrum för analyserna står lektionernas pågående historiska lärande. Men studien intresserar sig också för förbindelser mellan den analyserade undervisningen och andra historiekulturella yttringar i Sverige utanför klassrumsdörren vid denna tidpunkt, hösten 2009. Av studien framgår hur eleverna genom undervisningen erbjuds möjligheter att aktivera sitt historiemedvetande, men också hur sammansatta historieämnets lärprocesser kan vara på högstadiet. Samtidigt visar studien att klassrummets berättelser om 1900-talet som ”katastrofernas århundrade” verkar stå i nära förbindelse med en schematisk ”mönsterberättelse” om Sverige som ett land som kan hantera förflutna fasor, en osäker samtid och en hotande framtid.

Country
Sweden
Related Organizations
Keywords

history education, History, narrative theory, narrativ teori, kollektivt memorerande, methodological nationalism, Didactics, historiemedvetande, historical consciousness, Didaktik, Historia, Swedish contemporary history, historiekulturella yttringar, historical-culture expressions, metodologisk nationalism, svensk samtidshistoria, neo-nationalism, collective remembering, historieundervisning

19 references, page 1 of 2

Nordgren, Kenneth (2004). ”Vad är en god historielärarutbildning?” i Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.) (2004). Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken. Lund: Studentlitteratur Nordgren, Kenneth (2006). Vems är historien?: historia som medvetande, kultur och handling i det mångkulturella Sverige. Diss. Karlstad: Karlstads universitet.

Nordgren, Kenneth & Maria Johansson (2014): “Intercultural historical learning: a conceptual framework” i Journal of Curriculum Studies, vol. 47:1, s. 1-25. London: Taylor & Francis(Ej förlag).

Tillgänglig på internet: https://doi.org/10.1080/00220272.2014.956795 Nordgren, Kenneth (2016). “How to Do Things with History: Use of History as a Link between Historical Consciousness and Historical Culture” i Theory & Research in Social Education, vol. 44:4, s. 479-504.

London: Taylor & Francis. Tillgänglig på internet: https://doi.org/10.1080/00933104.2016.1211046 Nygren, Thomas (2009). Erfarna lärares historiedidaktiska insikter och undervisningsstrategier.

Licentiatuppsats Umeå: Umeå universitet. Tillgänglig på internet: http://uu.divaportal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A845965&dswid=-3559 Nygren, Thomas (2011). History in the service of mankind: international guidelines and history education in upper secondary schools in Sweden, 1927-2002. Diss. Umeå: Umeå universitet. Tillgänglig på internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-43817 Ohlander, Ann-Sofie (2010). Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia en granskning på uppdrag av Delegationen för jämställdhet i skolan. Stockholm: Fritze. Tillgänglig på internet: http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2010/02/sou-201010/ Ohman Nielsen, May-Brith (2006). ”Historiedidaktikk, et allestedsnaervaerende tema for allestedsnaervaerende mennesker” i Ongstad, Sigmund (red) (2006). Fag og didaktikk i laereutdanning:kunnskap i grenseland. Universitetsforlaget, Oslo: Universitetsforlaget.

Olof-Ors, Matilda & Annika Öhrner (2011). ”Biografi” i Derkert, Siri (2011). Siri Derkert. Stockholm: Atlantis.

Olofsson, Hans (2011). Fatta historia: en explorativ fallstudie om historieundervisning och historiebruk i en högstadieklass. Licentiatuppsats Karlstad: Karlstads universitet. Tillgänglig på internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-7359 Olofsson, Hans (2013). ”Hiroshimagrejen, liksom: - om narrativa förkortningar och historiskt meningsskapande hos högstadieelever” i Kritiska perspektiv på historiedidaktiken: Aktuellt om historia 2013:2, s.19-48. Bromma: Historielärarnas förening. Tillgänglig på internet: http://media.historielararna.se/2016/06/Ludvigsson_AoH-2013-2-Hel.pdf Olofsson, Hans (2014). ”Narrativa förkortningar i historieundervisningen. Några möjligheter och problem” i Kvande, Lise (red.). Faglig kunnskap i skole og laererutdanning: nordiske bidrag til samfunnsfag- og historiedidaktikk. Bergen: Fagbokforlaget.

Olofsson, Hans, Johan Samuelsson, Martin Stolare & Joakim Wendell (2017). ”The Swedes and their History” i London Review of Education, vol. 15:2, s. 243-258. London: UCL IOE Press Tillgänglig på internet: https://doi.org/10.18546/LRE.15.2.08 Olvegård, Lotta (2014). Herravälde: är det bara killar eller?: andraspråksläsare möter lärobokstexter i historia för gymnasieskolan. Diss. Göteborg: Göteborgs universitet. Tillgänglig på internet: http://hdl.handle.net/2077/34974 Ongstad, Sigmund (2006). ”Fag i endring. Om didaktisering av kunnskap” i Ongstad, Sigmund (red.).

Oscarsson, Henrik (2010). “2009 års Europaparlamentsval” i Nationalencyklopedin. 34, Malmö: NE.

Oredsson, Sverker (2003). Svensk oro: offentlig fruktan i Sverige under 1900-talets senare hälft. Lund: Nordic Academic Press.

 • BIP!
  Impact byBIP!
  citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
 • citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
  Powered byBIP!BIP!
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
citations
This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Citations provided by BIP!
popularity
This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
BIP!Popularity provided by BIP!
influence
This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Influence provided by BIP!
impulse
This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
BIP!Impulse provided by BIP!
0
Average
Average
Average
Related to Research communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
moresidebar

Do the share buttons not appear? Please make sure, any blocking addon is disabled, and then reload the page.