publication . Bachelor thesis . 2010

The Economy of the Mining Village at Sala during the 16th and Early 17th Centuries : a comparative Study of Coin Finds from the Mining Village and Churchfinds

Odgrim, Mikael;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2010
  • Publisher: Högskolan på Gotland, Institutionen för kultur, energi och miljö
  • Country: Sweden
Abstract
The subject of this essay in archaeology is the economy at the mining village of Saladuringthe 16th and early 17th century. The silvermine in Sala was once the foremost producer of silver in Sweden, and the mine as well as the mining village had had a long and rich history. This history can be seen in historical documents as well as in archaeological findings. The lure of silver attracted many different people to the mining village. This in turn madetrade an important part of the mining village. The trade made it possible for coins to circulatefreely and this made it possible for a monetary based economy to be established in the miningvillage. The focus of this ...
Subjects
free text keywords: Sala, historical archaeology, comparative study, economy, trade, silvermine, coins, archaeological excavations, Archaeology, North European, Arkeologi, nordeuropeisk
Related Organizations
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage

Bergold, Helmut, 1986, Sala gruvby: Arkeologisk undersökning 1985 i Sala silvergruvas gruvby. Sala socken. Västmanland. Sala.

Bergold, Helmut & Öhnegård, Vilhelm, 1987, Sala Gruvby - Ett industrisamhälle från 1500- talet. Sala.

Bäckström, Ylva, Ingvarsson-Sundström, Anne & Onsten-Molander, Anna, 2009, Sala Gruvkyrkogård, Liv och död vid Sala silvergruva. Etapp 1. SAU rapport 2009:2 Engelbertsson, Bob, 1987, Industriarbete i förindustriell arbetsmiljö - Sala gruva och silververk under 1800-talet. Acta universitatis Upsaliensis. Uppsala studies in Economic History, 27.

Enoksen, Lars Magnar, 2005, Runor - Historia, Tydning, Tolkning. Lund: Historiska media.

Eriksson, Linnéa & Berg, Lena, 2003, Atlas över Sveriges bergslag - Salberget. Stockholm.

Granström, Gustav Abraham, 1940, Ur Sala Gruvas Historia. Västerås.

Gustafson, Birgitta, 2009, Sala silvergruva - utslitna lades de i massgravar. Populär Arkeologi Nr 3/2009

Meurman, Richard, 2000, Silverberg i Järnbärarland. Bergshanteringens begynnelse i ljuset av Schmidt Testhammardateringar. Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala Universitet.

Norberg, Petrus, 1978, Sala Gruvas Historia under 1500- och 1600-talen. Sala.

Nordahl, Else, 1956, Gruvbyn vid Sala gruva. Sala.

Nordisk Numismatisk Årsskrift 1954. Helsingfors. 1956.

Onsten-Molander, Anna & Jonsson, Kristina, 2005, Sala Gruvkyrkogård, Arkeologisk förundersökning. SAU Skrifter 6.

Wiséhn, Eva, 1989, Myntfynd från Uppland. Sveriges mynthistoria, Landskapsinventeringen 4. Kungliga Myntkabinettet. Stockholm.

Any information missing or wrong?Report an Issue