Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
auto_awesome_motion View all 4 versions
Publication . Review . 2018

Tobias Dalberg Mot lärdomens topp: Svenska humanisters och samhällsvetares ursprung, utbildning och yrkesbana under 1900-talets första hälft

Wisselgren, Per;
Open Access
Swedish
Published: 01 Jan 2018
Publisher: Umeå universitet, Sociologiska institutionen
Country: Sweden
Subjects

Educational Sciences, Utbildningsvetenskap, Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology), Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi), History, Historia

Related Organizations
moresidebar