publication . Review . 2017

Charlotta Krispinsson: Historiska porträtt som kunskapskälla. Samlingar, arkiv och konsthistorieskrivning

Eriksson, Ann-Catrine;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2017
  • Publisher: Umeå universitet, Institutionen för kultur- och medievetenskaper
  • Country: Sweden
Subjects
free text keywords: Art History, Konstvetenskap
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue