Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
add
auto_awesome_motion View all 2 versions
Publication . Book . 1999

Att skriva uppsats : Handbok för uppsatsskrivande i historia (Första upplagan)

Kvarnström, Lasse; Kolsgård, Svante;
Open Access
Swedish
Published: 01 Jan 1999
Publisher: Linköpings universitet, Enheten för Historia
Country: Sweden
Abstract

I stället för att publicera intressanta uppsatser skrivna på C- och D-nivån, som huvudregeln hittills varit för skriftserien, innehåller detta nummer av Socialhistoria i Linköping en handledning i den ädla konsten att skriva uppsats på B-, C-, och Dnivåema i historia. Handboken är författad av Lasse Kvarnström och Svante Kolsgård, lärare vid avdelningen för historia vid Institutionen för Tema vid Linköpings universitet, och är resultatet av ett kollektivt utvecklingsarbete inom avdelningen. Arbetet med handboken har delvis finansierats med anslag från Centrum för utvecklingspedagogik (CUP) vid Linköpings universitet.

Subjects

History, Historia

Related Organizations
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
moresidebar