publication . Master thesis . Bachelor thesis . 2016

Raspoznavanje metalnih objekata pomoću induktivno-digitalnog pretvornika

Ninić, Ema;
Closed Access Croatian
  • Published: 15 Sep 2016
  • Country: Croatia
Abstract
Induktivno-digitalni pretvornik je, kao što mu i sam naziv kaže, pretvornik koji obrađuje podatke koje mu šalje senzor (zavojnica), te ih pretvara u digitalni oblik pogodan za daljnju programsku obradu. Princip rada induktivnog senzora se temelji na promjeni magnetskog polja zavojnice, odnosno indukciji vrtložnih struja kad se u magnetskom polju petlje nađe metalni predmet. U ovom slučaju su kao metalni predmeti uzete kovanice, a one, zbog svog različitog kemijskog sastava, uzrokuju indukciju vrtložnih struja različite jakosti, a samim time su i digitalne informacije koje izlaze iz pretvornika drugačije za svaku kovanicu. U radu je korišten LDC1000EVM na kojoj j...
Subjects
free text keywords: induktivno-digitalni pretvornik, induktivni senzor, LDC1000EVM, Code Composer Studio, mikrokontroler, algoritam, kovanice, inductive to digital converter, inductive sensor, microcontroller, algorithm, coins, TEHNIČKE ZNANOSTI. Računarstvo., TECHNICAL SCIENCES. Computing., TEHNIČKE ZNANOSTI. Elektrotehnika., TECHNICAL SCIENCES. Electrical Engineering.
Related Organizations
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue