publication . Doctoral thesis . 2020

Latvijas neatkarības idejas uzturēšana trimdā no 1940.gadu vidus līdz 1980.gadu otrai pusei: politiskā darbība.

Beķere, Kristīne;
Open Access Latvian
  • Published: 01 Jan 2020
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Country: Latvia
Abstract
Promocijas darbs analizē Trimdas veiktās politiskās darbības Latvijas neatkarības idejas uzturēšanai Rietumvalstīs padomju okupācijas gados. Tajā, izmantojot plašu iepriekš pētniecībā neizmantotu avotu bāzi, tiek analizēti: paņēmieni, ar kādiem Trimda izplatīja informāciju par Baltijas valstīm; Trimdas iesaistīšanās pret-komunisma kustībās savās mītnes zemēs kā līdzeklis uzturēt Latvijas neatkarības ideju; Trimdas politiskās aktivitātes starptautiskā mērogā ASV un PSRS tuvināšanās kontekstā no 1970. gadu sākuma. Darbs hronoloģiski aptver laiku no Otrā pasaules kara beigām, kad Trimda izveidojās, līdz Atmodas procesu sākumam Latvijā 1980. gadu otrajā pusē. Īsteno...
Subjects
free text keywords: Vēsture, History
Related Organizations
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue