Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Publication . Conference object . 2021

Vēstures un arheoloģijas doktorantu un doktora grāda pretendentu sekcijas “Sabiedrības un indivīda veselība cauri laikam: izpētes iespējas un problemātika vēstures un arheoloģijas zinātnē” referātu tēzes

Latvijas Universitāte. 79. starptautiskā zinātniskā konference;
Open Access
Latvian
Published: 01 Jan 2021
Publisher: LU Vēstures un filozofijas fakultāte
Country: Latvia
Abstract

On March 10, 2021, for the second time, a section of doctoral students of history and archeology was organized at the 79th International Scientific Conference of the University of Latvia (UL). Eleven doctoral students and degree candidates submitted papers in the common theme “Health of society and individuals through time: Perspectives and problematics in history and archeology”, while representatives of archeology from the UL Institute of Latvian history applied for a keynote lecture. The reports cover people's dietary habits and mental health, diseases as well as the activities of medical institutions from prehistory to the 20th century.

2021. gada 10. martā jau otro reizi Latvijas Universitātes 79. starptautiskajā zinātniskajā konferencē organizēta vēstures un arheoloģijas doktorantu sekcija. Iekļaujoties kopējā tēmā “Sabiedrības un indivīda veselība cauri laikam: izpētes iespējas un problemātika vēstures un arheoloģijas zinātnē”, sekcijā pieteica dalību vienpadsmit doktoranti un grāda pretendenti, savukārt atslēgas referātu pieteica LU LVI arheoloģijas pārstāvji. Referātos aplūkoti gan cilvēku diētas paradumi, gan mentālā veselība, dažādas slimības kā arī medicīnas iestāžu darbība no aizvēstures līdz pat 20. gadsimtam.

Subjects

Vēsture, Medicīnas vēsture, Latvijas vēsture, Sabiedrības un indivīda veselība, History, History of medicine, History of Latvia, Health of society and individuals, :HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects [Research Subject Categories]

Related Organizations
Related to Research communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
moresidebar