Publication . Review . 2018

Recension av Sten Tesch (ed.), "Skiftet. Vikingatida sed och kristen tro. Ett mångvetenskapligt perspektiv på kristnandeprocessen i Mälarområdet" (2017)

Wienberg, Jes;
Open Access
Swedish
Published: 01 Jan 2018
Publisher: Svenska kyrkohistoriska föreningen
Country: Sweden
Subjects

Archaeology, Kristnandet

Related Organizations
Related to Research communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Download from
moresidebar