publication . Thesis . 2011

Religioonivastane võitlus Eesti NSV-s aastail 1957–1990. Tähtsamad institutsioonid ja nende tegevus

Remmel, Atko;
Open Access Estonian
  • Published: 20 Jul 2011
  • Country: Estonia
Abstract
Peamiselt arhiiviallikatel baseeruv uurimus kirjeldab religioonivastasesse võitlusse kaasatud olulisemate ametkondade tegevust ja institutsionaalset arengut Nõukogude Eestis aastail 1957-1990. Stalini valitsemise perioodile järgnenud pingelangus tõi endaga kaasa teatava „religioosse renessanssi“, mis alarmeeris mõningaid kõrgemaid parteitegelasi. See ja utoopiline plaan jõuda paarikümne aastaga kommunistliku riigini – mille ühe peamise takistusena nähti „kodanlikke igandeid“, mille hulka kuulus ka religioon – vallandasid 1958. aastal religioonivastase kampaania, mis kestis kuni 1964. aastani. Kampaania käigus karmistati religioonialast seadusandlust ja kutsuti e...
Subjects
free text keywords: Eesti, religioon, ateism, nõukogude aeg, propaganda, ajalugu, teoloogia, sovetoloogia, 1957-1990, Estonia, religion, atheism, Soviet studies, propaganda, history, theology, dissertatsioonid, väitekiri, ETD, dissertation
Related Organizations
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue