publication . Thesis . 2012

Kommunikatsiooniväli Rootsi Läänemere-provintsides 17. sajandi lõpul – Reval(i)sche Post-Zeitung varauusaegse informatsioonikandjana

Vanamölder, Kaarel;
Open Access Estonian
  • Published: 01 Oct 2012
  • Country: Estonia
Abstract
Väitekirjas käsitletakse Rootsi aja lõpul (u 1689–1710) Tallinnas perioodiliselt ilmunud trükitud ajalehte Reval(i)sche Post-Zeitung. Senises historiograafias on lehte vaadeldud omaette institutsioonina, kuid väitekirjas muudeti ainesele lähenemisel kontseptsiooni, käsitledes seda laiemalt varauusaegse Rootsi suurriigi ja Euroopa pressiajaloo kontekstis. Väitekirjaks koondatud artiklid avavad uurimisobjekti erinevaid tahke. Perioodiliselt ilmunud (Tallinna) ajalehte vaadeldakse esmalt koos teiste varauusaegsete infokandjatega (lendlehtede jms) kui tollase publitsistika ning ajalookirjutuse üht võimalikku allikat. Seejärel keskendutakse Reval(i)sche Post-Zeitungi...
Subjects
free text keywords: ajalugu, varauusaeg, Rootsi aeg, Eesti, Eestimaa kubermang, Liivimaa kubermang, 17. saj. lõpp, kommunikatsioon, ajalehed, infoallikad, Revalsche Post-Zeitung (ajaleht), Tallinn, history, communication, newspapers, information resources, Revalsche Post-Zeitung (newspaper), early modern history, The time of Estonia's affiliation to Sweden, Estonia, Livonian Province, Estonian Province, End of the 17th century, dissertatsioonid, väitekiri, ETD, dissertation
Related Organizations
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue