publication . Thesis . 2016

Eesti sõdurid Esimeses maailmasõjas: sõjakogemus ja selle sõjajärgne tähendus

Esse, Liisi;
Open Access Estonian
  • Published: 21 Jun 2016
  • Country: Estonia
Abstract
Väitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publikatsioone.
Subjects
free text keywords: eestlased, sõdurid, Esimene maailmasõda, 1914-1918, kollektiivne mälu, kogemused, mäletamine, mälestused, kirjad, päevikud, kirjalikud allikad, ajalooallikad, ajalugu, sõjaajalugu, 1910-ndad, historiograafia, Estonians, soldiers, First World War, collective memory, experiences, remembering, memoirs, letters, diaries, written records, historical sources, history, war history, 1910s, historiography, dissertatsioonid, väitekirjad, ETD, dissertations
Related Organizations
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue