Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
add
Publication . Thesis . 2015

Piltide automaatne kirjeldamine eesti keeles - visuaalse ja semantilise ühisesituse õppimine neurovõrkudega

Pärnamaa, Tanel;
Open Access
Estonian
Published: 01 Jan 2015
Publisher: Tartu Ülikool
Country: Estonia
Abstract

Selle töö eesmärgiks on treenida statistiline masin ehk algoritm, mis on võimeline pilte eesti keeles kirjeldama. Vastav mudel oleks kasulik nii pildiotsingul kui ka nägemisvaegustega inimestele navigeerimisel. Eesti keel on morfoloogiliselt rikas (palju käändeid ja pöördeid), mis teeb selle modelleerimise keeruliseks. Enne kui on võimalik genereerida grammatiliselt korrektset kirjeldust, tuleb osata lauseid ja sõnu informatiivselt esitada. Selleks uurin neurovõrkudel põhinevaid meetodeid. Lisaks on eestikeelsed andmekogud tihti väiksemad kui analoogilised ingliskeelsed korpused. Uurin, kuidas kanda tarkust üle suurtest ingliskeelsetest andmekogudest, et eesti keeletehnoloogia rakenduste tulemusi parandada. Treenin uudse neurovõrkudel põhineva tõlkesüsteemi ingliskeelsete lausete tõlkimiseks eesti keelde. Näitan, et analoogilise mudeliga saab tõlkida ka pilte tekstiks. Töö käigus valmib esimene mudel, mis on edukalt võimeline pilte loomulikus eesti keeles kirjeldama.

Subjects

masinõpe, loomuliku keele töötlus, masintõlge, tehisnägemine, statistiline masin, neurovõrgud, magistritööd, machine learning, natural language processing, machine translation, computer vision, statistical machine, neural networks

Related Organizations
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
Related to Research communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Download from
moresidebar