publication . Thesis . 2011

Eesti Rahva Muuseumi loomine ja väljakujunemine

Õunapuu, Piret;
Open Access Estonian
  • Published: 27 Jul 2011
  • Country: Estonia
Abstract
Käesoleva uurimistöö eesmärgiks on eelkõige selgitada välja eesti rahva oma muuseumi kujunemise lugu rõhuasetusega muuseumi ja rahva vahelisel suhtel. Eesti Rahva Muuseumi (ERM) mõtte areng ja teoks saamine peegeldab eesti rahva rahvuseks küpsemise lugu. 1909. aastal ametlikult eluõiguse saanud muuseumi esimese kümnendi jooksul toimus paradigma muutus, kus üksikute haritlaste idealistlikust rahvusromantilisest ideest kujunes välja rahvaga aktiivselt suhtlev laiaulatusliku liikmeskonnaga ja selgete sihtidega mäluasutus. Muuseum konstrueeris väärtustatud mineviku narratiivi, mille kaudu oli võimalik leida oma minevikust seda, mille üle uhke olla ja mille kaudu tõe...
Subjects
free text keywords: Eesti Rahva Muuseum, etnograafiamuuseumid, ajalugu, kultuuriajalugu, dissertatsioonid, Estonian National Museum, Ethnographical museums, history, cultural history, dissertatsioonid, väitekiri, ETD, dissertation
Related Organizations
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue