research product . Other ORP type . 2015

O Prusie można w nieskończoność?… Recenzja książki Cezarego Zalewskiego, „Bolesław Prus jako estetyk. Sztuki piękne w dyskursie i praktyce prozatorskiej pisarza”, Kraków 2014, ss. 380 i XXV ilustracji barwnych

Kuniczuk-Trzcinowicz, Agnieszka;
Open Access Polish
  • Published: 01 Jan 2015
  • Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  • Country: Poland
Abstract
Recenzja naukowa książki Cezarego Zalewskiego o poglądach estetycznych Prusa. Autorka omawia ujęcie Zalewskiego, sytuując książkę na tle dotychczasowych badań prusologicznych. W recenzji został zaprezentowany zamysł Autora, kompozycję książki, materiał. Reviewed of the book by Cezary Zalewski on Bolesław Prus as a aesthetician. The reviewer discusses Zalewski’s approach, locating the book on the background of previous studies on Prus. The review presents the author’s intention, composition of the book, and the material. Publikacja dofinansowana przez katedry literaturoznawcze Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego.
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Bolesław Prus, korespondencja sztuk, sztuki piękne, pozytywizm, malarstwo, correspondence of arts, fine arts, positivism, painting
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue