research product . 2009

Revitalization Program of Floral Garden in Kromeriz

Sedlák, Miroslav Gabriel;
Open Access Czech
  • Published: 01 Jan 2009
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
  • Country: Czech Republic
Abstract
Urbanistické řešení: Jedním z charakteristických principů budování zahrad 17.století byla kompaktnost a ohraničenost s osovým symetrickým členěním. Z toho vychází i rozvržení projektu, které zachovává původní vymezení zdmi a stávajícími historickými budovami a návrh řeší v linii centrální osy. Projekt neruší svojí výškou původní rozvrh, pouze přístřešek pochůzí střechy kavárny převyšuje zahradní zeď a upoutává tak pozornost při pohledu ze zahrad. Architektonické řešení : Předložený projekt se zabývá revitalizací a novým funkčním využitím stávajících budov, architektonickým řešením zadaných částí historických zahrad a návrhem nových objektů. Vstupní objekt – při ...
Persistent Identifiers

handle: 11012/6871 , 11012/3378 , 11012/6937 , 11012/7021 , 11012/960 , 11012/7023 , 11012/3392 , 11012/6980 , 11012/6476 , 11012/6952 , 11012/6971 , 11012/6882 , 11012/6472 , 11012/6966 , 11012/6888 , 11012/6452 , 11012/3381 , 11012/3380 , 11012/6450 , 11012/7004 , 11012/7015 , 11012/7008 , 11012/6951 , 11012/3379 , 11012/6958 , 11012/3372 , 11012/3382 , 11012/3391 , 11012/3397 , 11012/6478 , 11012/6456 , 11012/3410 , 11012/72708 , 11012/6904 , 11012/3377 , 11012/959 , 11012/3374 , 11012/6916 , 11012/21071 , 11012/3395 , 11012/6466 , 11012/6457 , 11012/6929 , 11012/6911 , 11012/3390 , 11012/73364 , 11012/7011 , 11012/6964 , 11012/6451 , 11012/21086 , 11012/3406 , 11012/6872 , 11012/21085 , 11012/6950 , 11012/3415 , 11012/6963 , 11012/3394 , 11012/6480 , 11012/7018 , 11012/21084 , 11012/3396 , 11012/6879 , 11012/3393 , 11012/3409 , 11012/6926 , 11012/6884 , 11012/6483 , 11012/3417 , 11012/6933 , 11012/6892 , 11012/6989 , 11012/6973 , 11012/64086 , 11012/21083 , 11012/6886 , 11012/6470 , 11012/6477 , 11012/7006 , 11012/72888 , 11012/6907 , 11012/3383 , 11012/6925 , 11012/21082 , 11012/6924 , 11012/6993 , 11012/6874 , 11012/6878 , 11012/20819 , 11012/6991 , 11012/7978 , 11012/21088 , 11012/6996 , 11012/3376 , 11012/6893 , 11012/6967 , 11012/6919 , 11012/7977 , 11012/6957 , 11012/73346 , 11012/6914 , 11012/965 , 11012/6453 , 11012/21070 , 11012/6909 , 11012/6969 , 11012/6961 , 11012/6979 , 11012/74238 , 11012/3389 , 11012/6982 , 11012/963 , 11012/6995 , 11012/6460 , 11012/6454 , 11012/64085 , 11012/6997 , 11012/6927

Subjects
free text keywords: ZAHRADA, REVITALIZACE, KROMĚŘÍŽ, KOLONÁDA, VODNÍ HRÁTKY, GARDEN, REVITALIZATION, COLLONADE, WATER, Květná zahrada, Kromeriz, Flower garden, zelená stěna, zelená místnost, zelený pavilon, Floral garden, green wall, green space, green pavilion, původní květinová zahrada očistné vodní plochy květy magnólií platan skleník, Original flower garden purificating water surfaces magnolia blooms plane tree greenhouse, návštěvní centrum, visitors center, květná zahrada v Kroměříži, národní kulturní dědictví, novostavba v historickém prostředí, Flower garden in Kroměříž, the national cultural heritage, new building in the historic environment, rekonstrukce, rekonstruction, revitalition, beton architektúra, architecture, concrete, Zahrada v Kroměříži, garden in Kroměříž, osy, liniový objekt, obnovení původního konceptu, axes, line object, return original koncept, Návštěvnické centrum, Info centre, kroměříž - Květná zahrada - Holandká zahrada - Návštěvnické centrum, kroměříž - Flower Garden - Dutch Garden - Visitor centre, infocentrum, information centre, hledání, nalézání, looking for, detecting, visitor´s centre, vstupní objekt, entrance object, Revitalizace části Květné zahrady v Kroměříži, Revitalization of a part of Květná garden in Kroměříž, Zahrada Kroměříž Revitalizace Rekonstrukce Novostavba Zahradnictví Květiny Návrh, Kroměříž revitalization reconstruction new building gardening flowers proposal, cesta, divadlo, hra, mystika, dynamika, symbioza, priroda, road, theatre, play, mystics, dynamics, symbiosis, nature, beton, pomerančovníky, tulipány, orange trees, tulips, výstavní sály, historické prostředí, historické zahrady, skleník, zahradnictví, Králičí kopec, visitor center, show-rooms, historical surroundings, Květná garden, historical gardens, glasshouse, gardening, architektura, betonová konstrukce, zelená fasáda, greenhouse, concrete construction, living wall, visitor centre, Má práce se zabývala Květnou zahradou v kroměříži, My work is about Flower garden in Kromeříž, Darina Šuglová Bakalářská práce, Revitalizace Květná zahrada Kroměříž, papillarim, oranžérie, holandská pomerančová zahrada, Darina Suglova, Bachelor thesis, Revitalization Floral Garden Kromeriz, papillarium, Orange garden, Holland garden, sklo, skleněná, fasáda, glass, facade, revitalizace předpolí, skleníky, kavárna, knihovna, králičí kopeček, posuvné prosklené panely, reconstruction, greenhouses, rabbit hill, glass mobile walls, zahrada obnovení liaporbeton, rám, garden revitalization liapor concrete, frame, architektonický návrh, Předpolí, zahradní centrum, zelená stěna , architectural design, centre for visitors, garden centre, green wall , Zahrada nespoutaná barevná Kroměříž libosad, Unleashed garden colourful Kromeriz Libosad, osa, zahradní box, zahrada v zahradě, vnitřní svět, axe, garden box, garden in garden, inner world, ETFE fólie, ocelová konstrukce, UNESCO, ETFE folie, Steal Construction, klastre, clusters, nový vstup, Květná zahrada Kroměříž předpolí zákaznické centrum revitalizace unesco, floral garden Kromerz glacis visitor centrum revitalization unesco, návrh, restaurace, galerie, vizualizace, půdorysy, koncept, bakalářská práce, baroko, zahradní architektura, et in arcadia ego, květiny, špalíry, rotunda, Neptun, vodní plocha, tráva, voliéra, kopec, rehabilitation, design, restaurants, galleries, visualization, plans, concept, Baroque, garden architecture, flowers, espalier, Colonnade, Neptune, a water surface, grass, aviary, hill, zlatý řez, golden ratio, květná garden in Kromeriz, výuka, relaxace, zábava, umění, gallery, education, restaurant, relaxation, entertainment, art, Mojí snahou je šetrná a racionalní revitalizace celej zahrady, tak, aby fungovala celoročne a tak aby jakékoliv budovy byli v duchovném souladu s barokní koncepci zahrady. Moja „landscape“ struktura, do kterých sem vložil buňky umístněna na jižné straně komplexu zajišťuje variabilné fungování a ekologický dizajn., My aim is to trifthly and effectively revitalise whole garden, so it can function for whole year and so that all new buildings are in spiritual context with baroque´s conception of land. My „landscape“ structure to which small cells are set, on south part of whole complex, engage variability in function and ecological design., Zatraktivnění, přiblížení, pochopení, vzdělání, Get attractive, approach, understanding, new entrance, park, moderní zahrada, veřejný prostor, polygonální členění, železobetonové konstrukce, strukturální zasklení CW50, Gardens, foreground, modern garden, public area, polygonal segmentation, reinforced concrete constructions, CW50 structural glazing, kolonada, vyhlidka, view, game, Revitalization of the part of Flover garden in the Kroměříž, Holandská zahrda, osová symetrie, tropický skleník, technický skleník, struktura, odpočinkový prostor, historie, fontána, vstup, Holand garden, axial symetry, tropical glass house, glass house, library, structure, place of relax, history, fountain, entre, STUDIS, rastr, základní geometricke tvary, jednoduchost, raster, basic geometric forms, simplicity, Renovation, architectural project, gemetrie - fraktály - nanoarchitecture, výstavní prostory, exhibition, visitor’s centre, pavilony, obnova, pavillons, REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI, Revitalization Program of Floral Garden in Kromeriz, volnost, freedom, revitalization front feeld Flower Garden in KROMĚŘÍŽI, zahrada kroměříž revitalizace architektura, architecture revitalisation garden greenhouse, Vlastimil Sýkora Revitalizace části květné zahrady v kroměříži, nový vstupní prostor, new entrance space, Květná zahrada Kroměříž předpolí zákaznické centrum, floral garden Kromeriz glacis visitor centrum, betonova konstrukce, breza, Flover Garden, birch, informačná cesta, vedenie návštevníka, uzavretosť x otvorenosť priestorov, information path, leading the visitor, open x closed space, Květná zahrada architektura Kroměříž, Kroměříž Floral Garden architecture, grota, cave, Floral Garden in Kromeriz, Architektura-Květná zahrada-Kroměříž-Verejný prostor-UNESCO-Revitalizace, Architecture-Floral Garden-Kromeriz-Public space-UNESCO-Revitalization, Holandský pavilon, Pomerančový pavilon, dva domečky, Florid Garden in Kroměříž, Dutch Pavilion, Orange Pavilion, Kvštná zahrada, Holandská zahrada, Land Art, stredová osa, reminiscencia, rekonštrukcia, main ax, Nederland garden, ocelova konstrukce, rocni obdobi, Steel structure, seasons, zahrady, kontrast, protiklad, respekt, nové východisko, contrast, opposite, respect, acting, new way, zahrada citrón tráva, garden lemon grass, stupání, moudrost, climb, wisdom, visitor's centre, cafe, kroměříž zahrada infocentrum, kroměříž garden infocenter, pavilon, pavilion, restoration, Revitalization Program, bachelor's thesis, labyrynt, KONTEXT, GRADACE, CONTEXT, GRADATION, rozhledna, axis, lookout, organická architektura, organic architecture, infocentre, novodobá zahrada v historickém prostředí, new garden in historic background, pohybová volnosť človeka v direktívnosti celku, freedom of movement in the directive form of the complex, Pohledový beton, Přírodní živly, fair-face concrete, natural element, záhrada, historická záhrada, barokná záhrada, moderná záhrada, historical garden, baroque garden, renovation of flower garden ROMĚŘÍŽ, architektúra, arkáda, pohžadový betón, arcade, pro cast concrete, klidna zahrada, jabloně, Bachelor thesis is focused on urban and architectural design and revitalization of the part of Květná zahrada (Flower garden) in city Kroměříž (World culture heritage of UNESCO). The aim of the design is the solution of sufficient rear for visitors of the garden. Nowaday the rear is inconvenient., Morava, stromy, alej, písek, voda, jednoduchý, Moravia, trees, alley, sand, simple, revitalizace zahrada Kroměříž, revitalization garden Kroměříž, zahrada Kroměříž, garden Kroměříž, krize, přesunutí, excentrický, náplň, členění, návštěvník, znovuoživení, praktický, estetický, příčně, pásy, funkční, bariéry, budoucí, rozvoj, osovost, jiný, extrémní, tendence, superkoncipovaná, technologie, versus, háj, barokní, crisis, moving, excentric, fill, visitor, amendment, practical, esthetic, adversely, functional, stripes, barriers, future, development, axiality, extreme, trends, superframed, technology, grove, Conserving a dominant factor of the garden and an entering part of the Court of honour. Let a visitor of the garden to enter the area / composition through the same entrance as was the original one. Creation of a new scheme of the front garden which won´t compete with garden – it is considered to be a neutral counterpart. A brand new stage of the front garden will represent a synthesis of its preceding stages. It will represent a brand new vision of the original designer´s intension., labyrint, maze, tulipán, amfiteátr, kašna, stálá expozice, atrium, edukační centrum, závěs, vodní atrakce, záhon, skryté průvlaky, prosklená fasáda, tulip, amphitheatre, galery, permanent exhibition, education center, café, curtain, water atraction, patch, hidden girder, glass facade, Kvetna garden, Holandska garden, kromeriz zahrada kvetna strom, kromeriz garden flowers floral tree maple leaf, zachování historických objeků a souvislostí, coffee lounge, garden-tillage, educational centre, preserving of historical objects and context, ekologie, chráněné bydlení, místní zdroje, aula, ecology, sheltered housing, in-house source, visitors centre, auditorium, visitor centrum, libosad, živé ploty, studený skleník, silný prostor, rozdílnost, wistaria, flowers garden, next place, live palisade, cold glasscase, tropicglasscase, strong space, difference wistaria tree, zahrada corten osy concrete, garden corten axes concrete, Revitalization of the Flower Garden in Kromeriz
Related Organizations
Communities
  • Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue