Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . 2016

Cryptids

Dvořáková, Dana;
Open Access
Czech
Published: 01 Jan 2016
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění
Country: Czech Republic
Abstract

Kryptidy, video, které zkoumá zvířata, jejich tvary, pohyby a prostředí, ve kterých se objevují. Na všechny entity se dívá rovnocenně a nerozdílně, dokumentuje bujarý život tak stejně, jako nahlíží na přicházející smrt nebo již rozklad. Mluví také o spolupráci a mikrosvětě, který vytváří společný dokonalý celek. Jsou to tiché vzájemné rozhovory. Cryptids, video which is studying animals, its shapes, moves and the environment , where they find themselves. The video is looking equal to all entity without any difference, document varied life as same as passing death or rot as well. It also speaks about collaboration and the microworld, which creates perfect unit. Silent mutual conversations. C

Subjects

Kryptidy, video, dokument, experimentální dokument, Dana Dvořáková, zířata, tiché rozhovory, ptáci, savci, ryby, plaz, hmyz, mikrosvět, FaVU, bujarý život, Cryptids, documentary, experimental, Dana Dvorakova, animals, quiet conversation, birds, mammals, fish, reptiles, insects, microcosm, microworld, Fine Arts, exuberant life

Related Organizations
Related to Research communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
moresidebar