research product . 2021

Nowożytne inskrypcje sepulkralne duchowieństwa gnieźnieńskiego

Losik-Sidorska, Aleksandra;
Restricted Polish
  • Published: 01 Jan 2021
Abstract
Wydział Historii Rozprawa poświęcona jest problemowi komunikatu płynącego z nowożytnych inskrypcji sepulkralnych duchowieństwa gnieźnieńskiego. Pierwszym etapem pracy była kwerenda terenowa, której efektem jest załączony do opracowania katalog. Kolejnym etapem było umiejscowienie zebranego materiału w kontekście kultury funeralnej Rzeczypospolitej. Poświęcony tym kwestią jest pierwszy rozdział rozprawy. W rozdziale drugim w badanych inskrypcjach duchowieństwa gnieźnieńskiego wydzielono następujące treści: przedstawienie zmarłego, tytulatura zmarłego, funkcje pełnionymi przez zmarłego, opis kariery w administracji świeckiej, kościelnej, a także kariery naukowej i...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: epigrafika, epigraphy, Kościół katolicki, Catholic Church, duchowieństwo, clergy, inskrypcje, inscriptions, kultura funeralna, funeral culture
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue