research product . 2018

Biografie przeszłych krajobrazów wobec danych teledetekcyjnych

Kostyrko, Mikołaj;
Restricted Polish
  • Published: 01 Jan 2018
Abstract
Wydział Historyczny Celem niniejsze pracy jest odpowiedzenie na fundamentalne pytania jakie stawia archeologia krajobrazu: w jaki sposób człowiek wpływa na kształt otoczenia, w którym się znajduje oraz w jaki sposób poddaje się jego formie? Za studium przypadku do omówienia wspomnianych kwestii wybrany został poobozowy krajobraz z okolic Czerska, woj. pomorskie. W tym miejscu w trakcie I wojny światowej istniał i funkcjonował Kriegsgefangenenlager Czersk. Próba odpowiedzi na wyżej postawione pytania została podjęta poprzez pryzmat biografii krajobrazu oraz danych teledetekcyjnych, wspartych źródłami historycznymi. Wydzielone zostały trzy etapy życia tego miejsca...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: archeologia, teledetekcja, archeologia krajobrazu, biografia krajobrazu, archeologia nieinwazyjna, archaeology, remote sensing, landscape archaeology, biography of landscape, non-invasive archaeology
Communities
Rural Digital Europe
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue