research product . 2018

Nowa Polska – nowa kultura – nowa historia. Przeszłość jako przedmiot propagandy w okresie PRL-u

Drajkowska, Magdalena;
Open Access Polish
  • Published: 01 Jan 2018
Abstract
Wydział Historyczny Praca przedstawia problem wykorzystywania przeszłości do celów propagandowych. Koncentruje się na propagandzie systemowej, która dobrze dokumentuje działa władzy w okresie PRL-u. Zagadnienia omówione zostały w oparciu o kanały przekazu, które nadzorowane były przez partię jak: kino, telewizja, prasa, edukacja szkolna. Ponadto w pracy autorka porusza zjawisko kształtowania się ośrodków propagandy opozycyjnej. Ujawniały się one głównie w momentach tzw. „odwilży” oraz eskalacji nastrojów społecznych. Autorka dowodzi budowy wizji nowej Polski, kultury i historii poprzez przekaz propagandy, która wykorzystywała przeszłość. Praca omawia na jakich p...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: propaganda, komunizm, communism, PRL, The Polish People’s Republic,, historia, history
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue