research product . 2012

Mieszkać razem. Powstawanie i dynamika związków intymnych

Schmidt, Filip;
Open Access Polish
  • Published: 23 Mar 2012
Abstract
Wydział Nauk Społecznych: Instytut Socjologii Praca poświęcona jest zamieszkującej wspólnie parze intymnej. Leży na skrzyżowaniu zainteresowań socjologii rodziny, gender studies i studiów nad miłością oraz codziennością. Pierwsza część zawiera analizę historycznych przemian kształtu pary intymnej w Polsce i Europie z punktu widzenia procesu funkcjonalnego różnicowania się systemu społecznego, aż po krytyczną analizę współczesnych dyskusji nad związkami (single, kohabitacja, nietrwałość związków i małżeństw). W drugiej części opisano proces budowania pary w materialnym kontekście wspólnego mieszkania, wraz z definiującymi go napięciami, w tym zwłaszcza tym między...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Intymność, Intimacy, Para, Couple, Historia, History, Codzienność, Everyday life, Mieszkanie, Home
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue