research product . 2017

Wybrane aspekty tłumaczenia japońsko-polskiego ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska anafory

Patrycja, Świeczkowska;
Restricted Polish
  • Published: 01 Jan 2017
Abstract
Wydział Neofilologii Niniejsza rozprawa służy rozważeniu kwestii interpretacji wyrażeń anaforycznych w języku japońskim w kontekście możliwości uzyskania efektywnego systemu automatycznego tłumaczenia japońsko-polskiego. Głównym jej celem jest przedstawienie stanu dziedziny badań nad tłumaczeniem maszynowym, w szczególności w kontekście interpretacji wyrażeń anaforycznych, oraz odniesienie wniosków z analizy do ogólnie pojętego tłumaczenia maszynowego japońsko-polskiego. Odniesienie to służy przede wszystkim wyszczególnieniu potencjalnych punktów problemowych w przyszłych systemach automatycznego przekładu japońsko-polskiego oraz ocenie realistycznych oczekiwań ...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: tłumaczenie maszynowe, machine translation, wyrażenia anaforyczne, anaphoric expressions, językoznawstwo japońskie, japanese linguistics, przetwarzanie języka naturalnego, natural language processing
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue