research product . 2015

Chorzy,niepełnosprawni we wczesnośredniowiecznym Culmine. Studium archeologiczno-antropolgiczne

Matczak, Magdalena Domicela;
Open Access Polish
  • Published: 29 Dec 2015
Abstract
Wydział Historyczny Tematem pracy jest postrzeganie chorych i niepełnosprawnych we wczesnośredniowiecznym (X wiek – początki XIII wieku) Culmine znajdującym się na pograniczu ziem polskich z ziemiami plemion pruskich. Wykorzystano metody jakościowo-ilościowe analizy materiałów osteologicznych, archeologicznych i etnograficznych w ujęciu synchronicznym i diachronicznym. Badania wykazały, że chorzy i niepełnosprawni mogli być postrzegani neutralnie. Jednak osoby, które stały się niepełnosprawne w wyniku kary okaleczającej mogły być postrzegane negatywnie. Choroby mogły być nazywane od ich przyczyn i symptomów. Aczkolwiek częściej postrzegano choroby przez pryzmat ...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: choroba, illness, niepełnosprawność, disability, archeologia, archaeology, paleopatologia, paleopathology, wczesne średniowiecze, Middle Ages
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue