research product . 2011

Materialność – Polityka – Emocje. Pomniki Poznania i Strasburga (XIX – XX wiek)

Praczyk, Małgorzata;
Open Access Polish
  • Published: 25 Oct 2011
Abstract
Wydział Historyczny: Instytut Historii Niniejsza dysertacja poświęcona jest XIX oraz XX wiecznym pomnikom usytuowanym w publicznej przestrzeni. W pracy tej analizowane są trzy podstawowe funkcje pomników: ich materialność, rola jaką odgrywają one w polityce oraz sposób, w jaki wywołują one oraz kanalizują emocje ludzi wchodzących w interakcję z pomnikami. W pracy tej przeanalizowany został również problem wpływu pomników na tożsamość mieszkańców miast oraz sposób, w jaki pomniki kształtują potoczne rozumienie przeszłości. Zatem celem pracy jest także przeanalizowanie jak forma i treść monumentów komunikuje specyficzną wizję przeszłości oraz w jaki sposób odmienn...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: pomniki, monuments, Poznań, Strasburg, XIX wiek, 19th century, XX wiek
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue