research product . 2015

Pedagogika na poznańskim uniwersytecie 1919-1993

Nowak-Kluczyński, Konrad;
Open Access Polish
  • Published: 30 Mar 2015
Abstract
Wydział Studiów Edukacyjnych: Zakład Historii Wychowania Zakres tematyczny pracy doktorskiej Pedagogika na poznańskim uniwersytecie 1919-1993, przygotowanej w Zakładzie Historii Wychowania Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, obejmuje początki, rozwój oraz przeobrażenia pedagogiki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w latach 1919-1993. Dysertacja jest próbą rekonstrukcji dziejów poznańskiej pedagogiki uniwersyteckiej, w oparciu o układ chronologiczny, z jednoczesnym uporządkowaniem tematycznym, uwzględniającym zmieniającą się strukturę organizacyjną, a także kontekst historyczny. Dysertacja jest monografią o profilu historyczno-pedagogicznym, poprze...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: pedagogika, pedagogy, historia, history, uniwersytet, university, Poznań, Poznan
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue