research product . Collection . 2020

Registres et voisement en chru (chamique)

Brunelle, Marc;
Open Access cje
  • Published: 19 Aug 2020
  • Publisher: Laboratoire de langues et civilisations à tradition orale; Sound patterns Laboratory, University of Ottawa
Abstract
Danh sách các từ tiếng Chru chứa các ví dụ gồm tất cả các phụ âm đầu cấu âm răng và ngạc mềm theo sau bởi các nguyên âm /i, ɛ, a, ɔ, u/. Các từ được phát âm trong câu khung /kəw ɗəːm bɔh akʰaːr ___ təː saɁaːj paŋ/ "Tôi nói từ ___ để anh có thể nghe được nó" (các biến thể ngữ pháp được chấp nhận). Mục đích của các bản ghi âm là để xác định sự hiện thực hoá ngữ âm của thanh tính và âm vực trong tiếng Chru. Phương pháp nghiên cứu và các kết quả nghiên cứu được mô tả trong Brunelle et al. (20XX).
Subjects
free text keywords: cje, Linguistique, Chru
Any information missing or wrong?Report an Issue