research product . Other ORP type . 2020

Geoloogiline ajaskaala 2020

Meidla, T��nu; Aren, Mariliis; Hang, Tiit; Hints, Olle; Kaljo, Dimitri; Kirs, Juho; Marandi, Andres; M��nnik, Peep; Nirgi, Siim; Ploom, Kuldev; ...
Estonian
  • Published: 01 Jan 2020
  • Publisher: Eesti Stratigraafia Komisjon
Abstract
Geoloogiline ajaskaala 2020 on IUGSi Rahvusvahelise Stratigraafia Komisjoni poolt kinnitatud kronostratigraafilise skeemi (versioon 2020/03) eestindatud v��ljaanne. Stratigraafiliste ��ksuste nimed on kinnitanud Eesti Stratigraafia Komisjon ning need on soovituslikuks kasutamiseks k��igis eestikeelsetes vastavaid termineid kasutavates v��ljaannetes. V��rreldes ajaskaala eelmise versiooniga (https://doi.org/10.15152/GEO.478) on lisandunud Chiba lade (ingl k Chibanian Stage), mis asendab Kesk-Pleistotseeni nime, ning t��psustatud Chiba, Hilis-Pleistotseeni ja Hauterive'i lademe alumise piiri vanust. Lisaks on tehtud tehnilisi parandusi.
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: stratigraafia, stratigraafiline skeem, geoloogiline ajaskaala, kronostratigraafia, geokronoloogiline tabel, kronostratigraafiline tabel, geologic time scale, international chronostratigraphic chart, stratigraphy
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue