research product . PhysicalObject . 2019 . Embargo end date: 04 Sep 2019

Antea Group Archeologie 2019/104

Fens, R.L.;
Open Access Dutch; Flemish
  • Published: 01 Jan 2019
  • Publisher: Antea Group, Heerenveen
Abstract
In mei 2019 heeft Antea Group een inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen uitgevoerd aan de Oliemuldersweg te Groningen. Het veldonderzoek betreft een beperkt aantal boringen, maar deze boringen lijken te bevestigen dat de Hunze op deze plaats heeft gelopen en dat de bocht in de oude Jacobijnerweg inderdaad verband houdt met de vroegere Hunze. De Hunzebedding bevindt zich ter plaatse van boring 04 en een oeverwal of oeverwalachtige zone, in de buitenzijde van de meander, ligt ten noorden hiervan ter plaatse van boring 02. De boringen bevestigen ook de gereconstrueerde ligging van de Hunze op de bodemkaart van Clingeborg. Wij adviseren verder om het plangeb...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Archaeology, Onbekend (XXX)
Communities
Social Science and Humanities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Download fromView all 2 versions
EASY
PhysicalObject . 2019
Provider: EASY
DataverseNL
PhysicalObject . 2019
Provider: Datacite
Any information missing or wrong?Report an Issue