research product . Collection . 2019 . Embargo end date: 22 Nov 2019

Scheepsarcheologische opgravingsdocumentatie van het Maritiem depot

Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot;
Open Access Dutch; Flemish
  • Published: 01 Jan 2019
  • Publisher: Batavialand
Abstract
Gedigitaliseerd corpus aan maritieme opgravingsdocumentatie, behorende bij de gedeponeerde scheepsvondsten in het Maritiem Archeologisch Depot. Scheepsvondsten (objecten) en Archief zijn rijkscollectie, beheerd door Batavialand te Lelystad. Deze archeologische documentatie gaat terug tot in de jaren ‘30 van de 20ste eeuw, toen opgesteld onder de Directie voor de Wieringermeerpolders, en sindsdien bij elkaar gebracht door onder meer het Biologisch-Archeologisch Instituut (te Groningen), de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), het Rijksmuseum voor Scheepsarcheologie, het Centrum voor Scheepsarche...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Archaeology, scheepsopgravingen, scheepswrakken, inpoldering, opgravingsdocumentatie, Economie - Scheepvaart (ESCH), IJzertijd: 800 - 12 vC (IJZ), Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC (ROM), Middeleeuwen: 450 - 1500 nC (XME), Nieuwe tijd: 1500 - heden (NT)
Communities
Social Science and Humanities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Download fromView all 2 versions
EASY
Collection . 2019
Provider: EASY
Any information missing or wrong?Report an Issue