research product . Other ORP type . 2019

Eesti Holotseeni stratigraafiline skeem

Hang, Tiit; Veski, Siim; Heinsalu, Atko; Nikolai, Vassiljev; Seppä, H.; Poska, A.; Kriiska, A.;
Estonian
  • Published: 01 Jan 2019
  • Publisher: Eesti Stratigraafia Komisjon
Abstract
Esitatu on uus Eesti Holotseeni setete stratigraafiline skeem. Erinevalt endisest (skeemil parempoolne tabel), 1993. aastal kinnitatud ja 1995. aastal publitseeritud õietolmu koosluste muutustel põhinevast skeemist, on uus kolmikjaotusega skeem sarnaselt rahvusvahelisele skeemile klimatostratigraafiline. Selle aluseks on maismaasetete õietolmu andmetest tuletatud (modelleeritud) juuli keskmise temperatuuri muutused. Andmetest nähtub Alam-Holotseeni ehk Grööni ea (11700–8200 kalibreeritud aastat tagasi (kal. a)) juuli keskmise temperatuuri tõusutrend kuni jahenemisepisoodini 8200 kal. a. Kesk-Holotseeni ehk Northgripi iga (8200–4200 kal. a) iseloomustab kliima op...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Holotseen, Kvaternaar, straigraafia, ajaskaala, stratigraafiline skeem, Eesti, Holocene, Quaternary, stratigraphy, time scale, stratigraphic chart, Estonia
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue