research product . Other ORP type . 2022

Medborgerundersøkelsen Innlandet 2013

Mønness, Erik Neslein (Inland Norway University of Applied Sciences);
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2022
  • Country: Norway
Abstract
Dette er datasett til til et prosjekt: Medborgerundersøkelsen Innlandet 2013. Prosjektet hadde til hensikt å kartlegge synspunkter på temaer innen regional utvikling i Innlandet. Det gjelder temaer som politikk og demokrati, økonomisk og sosial utvikling, samt medier og hva som kjennetegner innbyggernes identitet og kultur. Undersøkelsen hadde et særlig fokus på politisk samarbeid og demokrati på regionalt og lokalt nivå samt på regionalisering og regional utvikling. Det var Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer som sto bak undersøkelsen. Undersøkelsen ble støttet finansielt av Norges Forskningsråd gjennom Regionalt forskingsfond Innlandet. Hensikten med undersøkelsen var å gi bedre kunnskap til lokale og regionale myndigheter om hva innbyggerne mener om viktige spørsmål- Det var foretatt et tilfeldig utvalg på 2400 personer, blant innbyggere over 18 år i Hedmark og Oppland slik at alle kommuner og begge kjønn ble representert.
Subjects
free text keywords: Medborgerundersøkelsen, Innlandet, Politikk, kommuner, VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Samfunnsgeografi: 290, Arts and Humanities, Citizen survey, Norge, Social Sciences, Humanities
Communities
  • Digital Humanities and Cultural Heritage
1 research outcomes, page 1 of 1
Any information missing or wrong?Report an Issue