Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . Other ORP type . 2020

130911-123 Ejstrup Bro 4

Viborg Museum;
Danish
Published: 01 Jan 2020
Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)
Abstract

This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 2007-04-16: Ved en prøvegravning fandtes enkelte spor efter fortidsminder i form af et stolpehul, en kogegrube og få andre fyldskifter. Der blev kun fundet et enkelt flintafslag. De få anlægsspor er gjort på den nordligste, ubebyggede del af et højdedrag og ud fra terrænforholdene kan der meget vel have ligget en egentlig boplads i det tidligere bebyggede område lige syd for. Det prøvegravede område blev efterfølgende frigivet til anlægsarbejder.

Subjects

Bolig bosetning, Bosættelse, Settlement, uspec undergruppe, Archaeology

Related to Research communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Download from
question_mark
B2FIND
Other ORP type . 2020
Providers: B2FIND
moresidebar