Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . Other ORP type . 2020

DDI description: Cultural Distinctions, Generations and Change 1960-2010: Coverage in European Newspaper Issues DDI-kuvailu: Kulttuurierot, sukupolvet ja muutos eurooppalaisessa sanomalehdistössä 1960-2010: sanomalehtinumerot Cultural Distinctions, Generations and Change 1960-2010: Coverage in European Newspaper Issues Kulttuurierot, sukupolvet ja muutos eurooppalaisessa sanomalehdistössä 1960-2010: sanomalehtinumerot Hacia una mayor apertura cultural? Un analisis de la cobertura de articulos sobre musica en la prensa de referencia de cinco paises europeos (1960-2010) Stability and change in the style and standards of European newspapers' arts reviews, 1960-2010 The crisis of cultural journalism revisited: The space and place of culture in quality European newspapers from 1960 to 2010 Cultural globalization on the printed page: Stability and change in the proportion of foreign cultural products in European quality newspapers, 1960-2010 The grand opening? The transformation of the content of culture sections in European newspapers, 1960-2010 Enter Culture, Exit Arts? The Transformation of Cultural Hierarchies in European Newspaper Culture Sections, 1960-2010 Into the great wide open? A comparative study of the contents of newspaper culture sections in the UK and Finland, 1970-2010 Between legitimization and popularization: The rise and reception of U.S. cultural products in culture sections of quality European newspapers, 1960-2010

Purhonen, Semi; Heikkilä, Riie; Lauronen, Tina;
Finnish
Published: 01 Jan 2020
Publisher: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Abstract

Aineisto sisältää tietoa viiden eurooppalaisen sanomalehden kulttuuriuutisista vuosilta 1960-2010. Lehdet ovat El País (ennen ABC) Espanjasta, The Guardian Iso-Britanniasta, Dagens Nyheter Ruotsista, Helsingin Sanomat Suomesta ja Le Monde Ranskasta. Aineistot on kerätty The Cultural Distinctions, Generations and Change: A Comparative Study of Five European Countries, 1960-2010 (CUDIGE) -hankkeessa, jossa tutkittiin kulttuurisia hierarkioita ja niiden muutoksia kuudessa Euroopan eri valtiossa. Hanke on saanut seuraavia rahoituksia: Koneen Säätiön hankerahoitus (2013-2016), Helsingin yliopiston omat tutkimusmäärärahat (2013-2015), Suomen Akatemian rahoitus (2013-2018, hankenumerot 291619 ja 309181). Aineisto täydentää hankkeessa kerättyä toista aineistoa FSD3385 Kulttuurierot, sukupolvet ja muutos eurooppalaisessa sanomalehdistössä 1960-2010: sanomalehtiartikkelit. Aineisto sisältää tiedot lehden päivämäärästä, numeron kokonaissivumäärän, kulttuurisivujen määrän, kulttuurisivujen alkamissivunumeron, lehden liitelehtien tai lisäosien sivumäärät ja kulttuurisivujen määrät em. liitteissä. Lisäksi on tieto, missä osassa kulttuuriuutiset alkavat lehtinumerossa. Lehti jaettiin neljään osaan sivunumeroiden perusteella. This study consists of data on the culture sections of the following leading daily newspapers: Helsingin Sanomat (Finland), Dagens Nyheter (Sweden), The Guardian (Great Britain), Le Monde (France) and ABC (1960-1975)/El país (1976-2010) (Spain). The articles were published between the years 1960 and 2010. The data were collected as part of the Cultural Distinctions, Generations and Change: A Comparative Study of Five European Countries, 1960-2010 (CUDIGE) project, which examined cross-national differences in cultural distinctions and their temporal changes in six different European countries. The project received funding from the Kone Foundation (2013-2016), University of Helsinki (2013-2015) and Academy of Finland (2013-2018, project numbers 291619 and 309181). This dataset contains aggregate data that complements the dataset FSD3385 Cultural Distinctions, Generations and Change 1960-2010: Coverage in European Newspaper Articles. The data contain information on the publication date of the newspaper issue, total number of pages in the issue, the number of pages of the culture section, page number of the first culture page, number of pages in supplement(s), and number of culture pages in supplement(s). Additionally, the number of pages in the core newspapers was divided into quarters and information was collected on which of the four quarters the cultural news appeared in. Todennäköisyysotanta: ositettu otantaProbability.Stratified Probability: StratifiedProbability.Stratified SisällönkoodausContentCoding Content codingContentCoding

Subjects

Historia, History, Humanistiset tieteet, Humanities, Joukkoviestimet, Media, Social sciences, Yhteiskuntatieteet, arts, cultural life, cultural research, hierarkia, kulttuurielämä, kulttuurijournalismi, kulttuurintutkimus, kulttuuriosastot, mass culture, mass media, media, news, newspaper press, sanomalehdet, uutiset, Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture, Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine, History, Humanities, Life Sciences, Social Sciences, Social and Behavioural Sciences, Soil Sciences

Related to Research communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Download from
question_mark
B2FIND
Other ORP type . 2020
Providers: B2FIND
moresidebar