Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . Other ORP type . 2020

DDI description: Cultural Distinctions, Generations and Change 1960-2010: Coverage in European Newspaper Articles DDI-kuvailu: Kulttuurierot, sukupolvet ja muutos eurooppalaisessa sanomalehdistössä 1960-2010: sanomalehtiartikkelit Cultural Distinctions, Generations and Change 1960-2010: Coverage in European Newspaper Articles Kulttuurierot, sukupolvet ja muutos eurooppalaisessa sanomalehdistössä 1960-2010: sanomalehtiartikkelit Hacia una mayor apertura cultural? Un analisis de la cobertura de articulos sobre musica en la prensa de referencia de cinco paises europeos (1960-2010) Stability and change in the style and standards of European newspapers' arts reviews, 1960-2010 The crisis of cultural journalism revisited: The space and place of culture in quality European newspapers from 1960 to 2010 Cultural globalization on the printed page: Stability and change in the proportion of foreign cultural products in European quality newspapers, 1960-2010 The grand opening? The transformation of the content of culture sections in European newspapers, 1960-2010 Enter Culture, Exit Arts? The Transformation of Cultural Hierarchies in European Newspaper Culture Sections, 1960-2010 Into the great wide open? A comparative study of the contents of newspaper culture sections in the UK and Finland, 1970-2010 Between legitimization and popularization: The rise and reception of U.S. cultural products in culture sections of quality European newspapers, 1960-2010

Purhonen, Semi; Heikkilä, Riie; Lauronen, Tina;
Finnish
Published: 01 Jan 2020
Publisher: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Abstract

Aineistoon on koottu tietoja kuuden eurooppalaisen laatusanomalehden kulttuuriuutisten artikkeleista vuosilta 1960-2010. Lehdet ovat El País (ennen ABC) Espanjasta, The Guardian Iso-Britanniasta, Dagens Nyheter Ruotsista, Helsingin Sanomat Suomesta, Le Monde Ranskasta ja Milliyet Turkista. Aineistot on kerätty The Cultural Distinctions, Generations and Change: A Comparative Study of Five European Countries, 1960-2010 (CUDIGE) -hankkeessa, jossa tutkittiin kulttuurisia hierarkioita ja niiden muutoksia kuudessa Euroopan eri valtiossa. Hanke on saanut seuraavia rahoituksia: Koneen Säätiön hankerahoitus (2013-2016), Helsingin yliopiston omat tutkimusmäärärahat (2013-2015), Suomen Akatemian rahoitus (2013-2018, hankenumerot 291619 ja 309181). Lehdistä on luotu myös toinen aineisto FSD3386 Kulttuurierot, sukupolvet ja muutos eurooppalaisessa sanomalehdistössä 1960-2010: sanomalehtinumerot, joka sisältää lehtikohtaisia tietoja. Tarkat tiedot aineiston sisältämistä muuttujista ja niiden muodostamisesta löydät liitteestä bgF3386_eng.pdf. Aineistossa on tiedot, missä lehdessä artikkeli on julkaistu, ilmestymispäivämäärä, lehden ja kulttuuriosien sivujen määrä ja artikkelin alkamissivunumero. Edelleen tietoihin on koottu artikkelin ominaisuuksia kuten artikkelin tyyppi, sijainti sivulla ja sisältääkö se kuvia. Artikkeleista on kerätty myös ensimmäisten ja toisten kappaleiden pituuksia sekä kuvien sisältötietoja. Artikkelin kirjoittajasta on kerätty mm. sukupuolitieto ja onko hänen nimeä mainittu tekstissä. Seuraavaksi on kerätty tietoa, mitä kulttuurin aluetta tai taidemuotoa juttu käsittelee, lisäksi on eritelty tarkempia alakategorioita tanssista, kirjallisuudesta ja musiikista. Jos artikkelissa käsitellään artistia, hänestä on koottu tiedot kansallisuudesta sekä tapahtuman ja artistin aikaulottuvuudesta (menneisyys-tulevaisuus). Lisäksi aineistossa on kerätty tiedot, sisältääkö artikkeli tiettyjä kielellisiä ja kerronnallisia ominaisuuksia, kuten onko teksti kirjoitettu minä-muodossa ja sisältääkö se aatteisiin liittyviä ismejä tai esitetyn taiteen laadun arvottamista. This study consists of data on articles in the culture sections of the following leading daily newspapers: Helsingin Sanomat (Finland), Dagens Nyheter (Sweden), The Guardian (Great Britain), Le Monde (France), ABC (1960-1975)/El país (1976-2010) (Spain) and Milliyet (Turkey). The articles were published between the years 1960 and 2010. The data were collected as part of the Cultural Distinctions, Generations and Change: A Comparative Study of Five European Countries, 1960-2010 (CUDIGE) project, which examined cross-national differences in cultural distinctions and their temporal changes in six different European countries. The project received funding from the Kone Foundation (2013-2016), University of Helsinki (2013-2015) and Academy of Finland (2013-2018, project numbers 291619 and 309181). In addition to this study, dataset FSD3386 Cultural Distinctions, Generations and Change 1960-2010: Coverage in European Newspaper Issues contains aggregate data where individual newspaper issues were studied. Extensive information on the variables and data collection can be found in the background information file bgF3385_eng.pdf. The data include information on what newspaper the article was published in, publication date, total number of pages in the newspaper issue and its culture section and the page number of the article. Information on other features of the articles, such as the type of the article, its location on the newspaper page and the size and contents of pictures in the article, is also included in the data. Additionally, the data include the name and gender (based on the name) of the writer of the article as well as whether the article included a picture of the writer. Next, the data contain information on the cultural area of the article, divided into the subgenres of dance, literature and music. If the article concerned a specific artist, information on the country of origin of the artist as well as the time horizon (historical/classic - future) of the event/artist/performer was collected. Finally, information on the narrative features of the articles was collected, for example, whether the article was written in first person, included explicit judgements on the piece of art treated in the article, and included explicit references to money or other economic indicators, politics or generations. Todennäköisyysotanta: ositettu otantaProbability.Stratified Probability: StratifiedProbability.Stratified SisällönkoodausContentCoding Content codingContentCoding

Subjects

Historia, History, Humanistiset tieteet, Humanities, Joukkoviestimet, Media, Social sciences, Yhteiskuntatieteet, artikkelit julkaisut, arts, cultural life, cultural research, hierarkia, kulttuurielämä, kulttuurijournalismi, kulttuurintutkimus, kulttuuriosastot, kulttuuritoimittajat, lehtikuvat, mass culture, mass media, media, news, newspaper press, populaarikulttuuri, sanomalehdet, taiteenlajit, taiteilijat, uutiset, Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture, Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine, History, Humanities, Life Sciences, Social Sciences, Social and Behavioural Sciences, Soil Sciences

Related to Research communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Download from
question_mark
B2FIND
Other ORP type . 2020
Providers: B2FIND
moresidebar