research product . corpus data . 2020

Genusvariasjon i norsk skriftspråk Variation in Grammatical Gender in Written Norwegian

Conzett, Philipp (UiT The Arctic University of Norway);
  • Published: 01 Jan 2020
  • Publisher: DataverseNO
Abstract
<p>Dette datasettet inneheld materialet ifrå ei undersøking av genusvariasjon i norsk skriftspråk. Undersøkinga har sitt utspring i to oppdrag eg fekk ifrå Språkrådet om å kartleggja genusvariasjon i bokmål og nynorsk. Datagrunnlaget og metoden som er nytta i undersøkinga, er beskrivne i prosjektrapporten (sjå "Related Publication" nedanfor). Innhaldet og oppsettet på filene er forklåra i ReadMe-fila.</p> <p>Datafilene vil bli gjorde ope tilgjengelege når resultata frå studien er publiserte i eit godkjent tidsskrift.</p> <p>This dataset contains the material for a study of variation in grammatical gender in written Norwegian. The study has its origin in two assi...
Subjects
free text keywords: Arts and Humanities, Bokmål, Norwegian, Nynorsk, corpus linguistics, genus, grammatical gender, grammatisk kjønn, korpuslingvistikk, morfologi, morphology, norsk, variasjon, variation, Humanities, Linguistics
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Download from
B2FIND
corpus data . 2020
Provider: B2FIND
Any information missing or wrong?Report an Issue