Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . Other ORP type . 2021

DDI description: Finnish Memories of Game Music 2020 DDI-kuvailu: Suomalaisten pelimusiikkimuistot -kirjoitusaineisto 2020 Finnish Memories of Game Music 2020 Suomalaisten pelimusiikkimuistot -kirjoitusaineisto 2020

Tuuri, Kai; Koskela, Oskari; Tissari, Heli; Vahlo, Jukka;
Finnish
Published: 01 Jan 2021
Publisher: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Abstract

Aineisto koostuu 177 vapaamuotoisesta kirjoitusvastauksesta, joissa kerrotaan pelaamiseen ja pelimusiikkiin liittyvistä muistoista ja kokemuksista. Aineisto on kerätty osana Game Music Everyday Memories (GAMEM) -tutkimushanketta, jota on rahoittanut Koneen säätiö. Kirjoitusohjeessa pyydettiin vastaajia kertomaan muun muassa, millaista pelimusiikkia kuuntelee ja mikä siitä tekee merkityksellistä. Lisäksi kirjoituskutsussa kartoitettiin sitä, millä tavoin pelaaminen on mukana pelimusiikkiin liittyvissä muistoissa ja kokemuksissa. Kirjoituskutsussa kysyttiin myös, liittyykö muistoon joitakin tapahtumia tai muita ihmisiä. Keskeisiä teemoja kirjoituksissa olivat erilaiset pelit ja niiden sisällöt sekä musiikin aiheuttamat kokemukset ja tunteet. Kirjoittajilta kerättiin taustatietoina sukupuoli, ikä, pelaamisen aktiivisuus sekä pelaamiseen ja pelimusiikkiin päivittäin käytettävä aika. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata. The dataset consists of 177 texts written on memories and experiences related to games and game music. The data were collected as part of the Game Music Everyday Memories (GAMEM) project, funded by Kone Foundation. The writing guidelines instructed the writers to discuss important and meaningful memories related to game music. The participants were asked to write about, among other topics, the reasons why a specific game music memory was meaningful to them, what kinds of emotions and thoughts were connected to the memory, how playing the game was part of the memory, and what kind of relationship they have to the game. Main themes in the texts included different games and their contents and the experiences and emotions brought about by game music. Background information included the writer's gender, age, gaming activity and the time spent daily on games and game music. The data were organised into an easy to use HTML version at FSD. The dataset is only available in Finnish. Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyteNonprobability.Availability Non-probability: AvailabilityNonprobability.Availability Oma kirjoitus tai päiväkirja: verkon kautta saatuSelfAdministeredWritingsAndDiaries.WebBased Self-administered writings and/or diaries: Web-basedSelfAdministeredWritingsAndDiaries.WebBased

Subjects

Ajankäyttö, Cultural activities and participation, Humanistiset tieteet, Humanities, Kulttuuritoiminta ja osallistuminen, Time use, culture, digitaaliset pelit, digital games, emotional states, harrastukset, hobbies, kokemukset, kulttuuri, mielipiteet kulttuurista, muistitieto, muistot, music, musiikintutkimus, musiikkikulttuuri, oral history, pelaaminen, pelit, pelitutkimus, tunteet, Fine Arts, Music, Theatre and Media Studies, History, Humanities, Music

Related to Research communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Download from
question_mark
B2FIND
Other ORP type . 2021
Providers: B2FIND
moresidebar