Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
B2FINDarrow_drop_down
B2FIND
Other ORP type . 2021
Data sources: B2FIND
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.

Sagruin

Authors: Viken fylkeskommune;
Abstract

Sagruinen er lokalisert inntil planområdet i nordøst. Lokaliteten ligger i en ravinedal omtrent 50 meter sydvest for gbnr. 433/23, også kalt Fossen. Sagruket består av en sagtuftruin lokalisert nedenfor et mindre fossefall. Elven går fra innsjøen Heia og har utløp i Glomma ved Fetsund. Her ligger Fetsund lenser, et tømmersorteringsanlegg som var i drift fra 1861 – 1985 . Vegetasjonen består av blandingsskog av gran og løvtrær, med undervegetasjon av gress og mose. Lokaliteten er avgrenset av ravinen i nord, øst og syd, mens ravinen og elveleiet fortsetter mot vest. Tuften har to bevarte murer som er ca 1,40 m brede og opp til 1,50 m høye. Murene er i hovedsak bygget av stor bruddstein og står parallelt, orientert NØ – SV. Den sydlige muren er best bevart og er noe lavere og i østre ende. Den nordre muren er skadet og utrast i østre ende. Stein fra sagtuften ligger i elva og er spredt nedstrøms mot vest. Lokaliteten er avgrenset av ravinen og bergvegger i nord, øst og syd, og i vest av spredning av stein fra tuften hvor ravinen og elveleiet fortsetter.

Keywords

Sagbruk, Arkeologisk minne, Archaeology, Forestry, Skovbrug

 • BIP!
  Impact byBIP!
  citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
 • citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
  Powered byBIP!BIP!
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
citations
This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Citations provided by BIP!
popularity
This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
BIP!Popularity provided by BIP!
influence
This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Influence provided by BIP!
impulse
This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
BIP!Impulse provided by BIP!
0
Average
Average
Average
Related to Research communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
moresidebar

Do the share buttons not appear? Please make sure, any blocking addon is disabled, and then reload the page.