research product . Other ORP type . 2018

Laborativa runanalyser II : svårlästa runinskrifter

Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2018
  • Publisher: Visby
Abstract
I denna rapport redogörs för undersökningar som rör svårlästa och dolda runinskrifter och som gjorts under 2012–2014 inom projektet Laborativa runanalyser, ett projekt vid Riksantikvarieämbetets Kulturvårdsavdelning. Syftet med projektet Laborativa runanalyser är att utforska de möjligheter som finns vid Kulturvårdslaboratoriet i Visby för att analysera runinskrifter. Vi undersöker vilka olika dokumentations- och analysmetoder som är lämpliga till vilka typer av material och objektstyper, samt vilka möjligheter och begränsningar de olika metoderna har. Vår förhoppning är att kunna utöka möjligheterna till läsning och tolkning under svåra bevarandeomständigheter. En fråga är också i vilken grad metoderna kan appliceras på svårtillgängliga platser ute i fält. I projektet ingår även pigmentanalyser av runstenar med bevarade färgspår, men dessa behandlas i en separat rapport.
Subjects
free text keywords: Runinskrifter, Färgämnen, Kemisk analys, History, Historia
Communities
  • Digital Humanities and Cultural Heritage
  • Social Science and Humanities
Any information missing or wrong?Report an Issue