research product . 2020

Ne-Známá místa Vyšehradské kapituly,úloha kapitulní knihovny se zaměřením na nejvzácnější rukopisy

Caranová, Michaela;
Open Access Czech
  • Published: 30 Jun 2020
  • Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  • Country: Czech Republic
Abstract
Diplomová práce je orientovaná na dokumentaci, prezentaci a popis Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě se zaměřením na její knihovnu. Práce obsahuje základní a stručné informace o církevních knihovnách v historii i historii Vyšehradu jako takového. Stěžejní částí diplomové práce je ucelený popis a dokumentace vývoje knihovny až do dnešní doby spolu s dokumentací vybraných rukopisů, knih a listin. Obhájeno The diploma work is focused on the documentation, presentation and description of the Royal Collegiate Chapter of St. Peter and Paul in Vyšehrad with a focus on its library. The work contains basic and brief information about church libr...
Subjects
free text keywords: vyšehradská knihovna, vyšehrad, rukopisy, historie, vyšehrad library, vyšehrad, manuscripts, history
Related Organizations
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue