research product . 2016

Islám v Bosně a Hercegovině

Nováková, Viktorie;
Open Access Czech
  • Published: 09 Jun 2016
  • Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  • Country: Czech Republic
Abstract
Bakalářká práce popisuje pozici islámské komunity v Bosně a Hercegovině během různých historických období země. Dále se zabývá tradiční podobou islámské víry v Bosně a Hercegovině a upozorňuje na její přeměny na konci 20. století a navrhuje možné příčiny těchto změn. Taktéž upozorňuje na neobvykle vysoký počet občanů Bosny a Hercegoviny, kteří odjíždějí na Blízký východ bojovat po boku některé z militantních islamistických skupin. Obhájeno This thesis aims to follow the position of Muslim community in Bosnia and Herzegovina throughout the country's historical changes since the 14th century until the nineties of the 20th century when the war in Bosnia nad Herzegovina broke out. It describes the formation of Muslims' political awareness and engagement in their own affairs within a different political environment and suggests causes of Islamic radicalization in the country which is evident on the relatively high numbers of Bosnian citizens leaving as foreign fighters to the Middle Eastern war fields, joining radical groups as so-called Islamic State.
Subjects
free text keywords: islám, bosna a hercegovina, radikalizace, historie, rakousko - uhersko, jugoslávie, balkán, islám v evropě, mudžahedín, islámské charity., islam, bosnia and herzegovina, radicalization, history, austria-hungary, yugoslavia, balkans, islam in europe, mujahideen, islamic charity.
Related Organizations
Communities
  • Digital Humanities and Cultural Heritage
  • Social Science and Humanities
20 references, page 1 of 2

2.1 Středověk - Osmanská nadvláda ............................................... 3 2.1.1 Vnitřní problémy osmanské Bosny ....................................... 7 2.3 Království Srbů, Chorvatů a Slovinců ...................................... 12 2.3.1 Druhá světová válka a vznik Federativní lidové republiky Jugoslávie .................................................................................... 15 2.4 Federativní lidová republika Jugoslávie/ Socialistická federativní republika Jugoslávie..................................................... 16 2.5 Rozpad Jugoslávie a válka........................................................ 22 3 BOSNA A HERCEGOVINA DNES ........................................... 24 3.1 Islámská komunita v Bosně a Hercegovině ............................ 24 3.2 Podoba dnešního islámu........................................................... 26 3.3 Vliv ze zahraničí ......................................................................... 30 3.3.1 Islámské charity.................................................................. 32 1912. Vzhledem k tomu, že Osmané byli několikrát tvrdě poraženi a křesťanské BUREŠ, Josef. Působení mezinárodních islámských organizací na Balkánu (Obecný úvod). In Vědecký projekt MZV ČR č. RM/03/25/04. 1. [online]. 25.3.2004 [cit.

21.1.2017]. Dostupný z: http://www.mzv.cz/file/73364/RM_03_25_04.rtf BUSULADŽIĆ, Adisa. The Bosniaks : Failing Role Models for Muslim Europeans.

University of Sarajevo. [online] [cit. 22.3.2017]. Dostupný z: http://www.emuni.si/press/ISSN/1855-3362/3_211-222.pdf Dabiq Magazine, issue 1, 1435 h. (2014) [online]. Ramadan 1435 h. (6./7. 2014) [cit. 28.3.2017]. Dostupný z: http://jihadology.net/2014/07/05/al-%E1%B8%A5ayatmedia-center-presents-a-new-issue-of-the-islamic-states-magazine-dabiq-1/ E-mailová korespondence autorky s kanceláří raisu-l-ulama Islámské komunity Bosny a Hercegoviny, 31. 1. 2017 [online].

Is Saudi - funded mosque in Sarajevo threat to Bosnia's moderate Muslims? PBS News Hour [audiovizuální záznam]. 16. 5. 2016 [cit. 10. 1. 2017]. Dostupný z: https://www.youtube.com/watch?v=4V9lGUCEbv8 KOHLMANN, Evan F. Al - Qaida's Jihad in Europe, The Afghan - Bosnian Network. Oxford: Berg, 2006. ISBN 1-85973-807-9.

MALAGIĆ, Medina; SPAIĆ, Igor. Bosnia's Wahhabis Are Targets of BiH's Latest Police Action. Organized Crime and Corruption Reporting Project [online]. 10. 9. 2014 [cit. 21. 2. 2017]. Dostupný z: https://www.occrp.org/en/blog/2619-bosniaswahhabis-are-targets-of-bihs-latest-police-action MALCOLM, Noel. Bosnia : A Short History. New York: New York University Press, 1994. ISBN 9780814755617.

McCARTHY, Justin. Ottoman Bosnia, 1800 to 1878. In PINSON, Mark (ed.). The Muslims of Bosnia - Herzegovina: Their Historic Development from the Middle Ages to the Dissolution of Yugoslavia. Massachusetts: Harvard University Press, 1994. ISBN 0- 932885-12-8. 54 - 83.

McFARLANE, Bruce. Yugoslavia : Politics, Economics and Society. Londýn: Pinter Publishers, 1988. ISBN 0-86187-453-6.

MENDEL, Miloš. Heslo: Fundamentalismus islámský. In PAVLINCOVÁ, Helena a kol. Slovník Judaimus, Křesťanství, Islám. Praha: Mladá Fronta, 1994. ISBN 80-204- 0440-6. 373 - 374.

Milošević, Slobodan. In KOČÍ, Antonín (ed). UNIVERSUM, všeobecná encyklopedie 6. Praha: Odeon, 2001. ISBN 80-207-1070-4.

MIROŠEVIĆ, Franko. Stjepan Radić I HRSS/HSS/ u Dalmaciji od 1918. do 1929.

godine. RADOVI - Zavod na hrvatsku povijest. 1999 - 2000, 32 - 33, s. 285 - 293.

Zagreb: Zavod za hrtvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1999 - 2000. ISBN 0353 - 295X.

The Telegraph [online]. 30. 4. 2016 [cit. 28. 2. 2017]. Dostupný z: http://www.telegraph.co.uk/news/2016/04/30/muslim-radicals-in-mountain-villagesspark-fears-in-bosnia/ NIELSEN, Christian Axboe. Making Yugoslavs : Identity in King Aleksandar's Yugoslavia. Toronto: University of Toronto Press, 2014. ISBN 978-1-4426-2750-5.

Aktualne.cz [online]. 19. 2. 2015 [cit. 28. 2. 2017]. Dostupný z: https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/bosna/r~3f8a497eb81b11e4ab15002590604f2e/ PETROVIĆ, Predrag. Islamic radicalization in the Balkans. Issue Alert. 2016, 24, s.

1. European Institute for Security Studies, 2016. ISBN 978-2-9198-398-8.

20 references, page 1 of 2
Any information missing or wrong?Report an Issue