Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/

Islam in Bosnia and Hercegovina

Authors: Nováková, Viktorie;

Islam in Bosnia and Hercegovina

Abstract

Bakalářká práce popisuje pozici islámské komunity v Bosně a Hercegovině během různých historických období země. Dále se zabývá tradiční podobou islámské víry v Bosně a Hercegovině a upozorňuje na její přeměny na konci 20. století a navrhuje možné příčiny těchto změn. Taktéž upozorňuje na neobvykle vysoký počet občanů Bosny a Hercegoviny, kteří odjíždějí na Blízký východ bojovat po boku některé z militantních islamistických skupin. Obhájeno This thesis aims to follow the position of Muslim community in Bosnia and Herzegovina throughout the country's historical changes since the 14th century until the nineties of the 20th century when the war in Bosnia nad Herzegovina broke out. It describes the formation of Muslims' political awareness and engagement in their own affairs within a different political environment and suggests causes of Islamic radicalization in the country which is evident on the relatively high numbers of Bosnian citizens leaving as foreign fighters to the Middle Eastern war fields, joining radical groups as so-called Islamic State.

Country
Czech Republic
Related Organizations
Keywords

balkans, radikalizace, islámské charity., islamic charity., historie, jugoslávie, mudžahedín, islam in europe, islám, islam, balkán, yugoslavia, austria-hungary, islám v evropě, bosnia and herzegovina, radicalization, history, mujahideen, bosna a hercegovina, rakousko - uhersko

20 references, page 1 of 2

2.1 Středověk - Osmanská nadvláda ............................................... 3 2.1.1 Vnitřní problémy osmanské Bosny ....................................... 7 2.3 Království Srbů, Chorvatů a Slovinců ...................................... 12 2.3.1 Druhá světová válka a vznik Federativní lidové republiky Jugoslávie .................................................................................... 15 2.4 Federativní lidová republika Jugoslávie/ Socialistická federativní republika Jugoslávie..................................................... 16 2.5 Rozpad Jugoslávie a válka........................................................ 22 3 BOSNA A HERCEGOVINA DNES ........................................... 24 3.1 Islámská komunita v Bosně a Hercegovině ............................ 24 3.2 Podoba dnešního islámu........................................................... 26 3.3 Vliv ze zahraničí ......................................................................... 30 3.3.1 Islámské charity.................................................................. 32 1912. Vzhledem k tomu, že Osmané byli několikrát tvrdě poraženi a křesťanské BUREŠ, Josef. Působení mezinárodních islámských organizací na Balkánu (Obecný úvod). In Vědecký projekt MZV ČR č. RM/03/25/04. 1. [online]. 25.3.2004 [cit.

21.1.2017]. Dostupný z: http://www.mzv.cz/file/73364/RM_03_25_04.rtf BUSULADŽIĆ, Adisa. The Bosniaks : Failing Role Models for Muslim Europeans.

University of Sarajevo. [online] [cit. 22.3.2017]. Dostupný z: http://www.emuni.si/press/ISSN/1855-3362/3_211-222.pdf Dabiq Magazine, issue 1, 1435 h. (2014) [online]. Ramadan 1435 h. (6./7. 2014) [cit. 28.3.2017]. Dostupný z: http://jihadology.net/2014/07/05/al-%E1%B8%A5ayatmedia-center-presents-a-new-issue-of-the-islamic-states-magazine-dabiq-1/ E-mailová korespondence autorky s kanceláří raisu-l-ulama Islámské komunity Bosny a Hercegoviny, 31. 1. 2017 [online].

Is Saudi - funded mosque in Sarajevo threat to Bosnia's moderate Muslims? PBS News Hour [audiovizuální záznam]. 16. 5. 2016 [cit. 10. 1. 2017]. Dostupný z: https://www.youtube.com/watch?v=4V9lGUCEbv8 KOHLMANN, Evan F. Al - Qaida's Jihad in Europe, The Afghan - Bosnian Network. Oxford: Berg, 2006. ISBN 1-85973-807-9.

MALAGIĆ, Medina; SPAIĆ, Igor. Bosnia's Wahhabis Are Targets of BiH's Latest Police Action. Organized Crime and Corruption Reporting Project [online]. 10. 9. 2014 [cit. 21. 2. 2017]. Dostupný z: https://www.occrp.org/en/blog/2619-bosniaswahhabis-are-targets-of-bihs-latest-police-action MALCOLM, Noel. Bosnia : A Short History. New York: New York University Press, 1994. ISBN 9780814755617.

McCARTHY, Justin. Ottoman Bosnia, 1800 to 1878. In PINSON, Mark (ed.). The Muslims of Bosnia - Herzegovina: Their Historic Development from the Middle Ages to the Dissolution of Yugoslavia. Massachusetts: Harvard University Press, 1994. ISBN 0- 932885-12-8. 54 - 83.

McFARLANE, Bruce. Yugoslavia : Politics, Economics and Society. Londýn: Pinter Publishers, 1988. ISBN 0-86187-453-6.

MENDEL, Miloš. Heslo: Fundamentalismus islámský. In PAVLINCOVÁ, Helena a kol. Slovník Judaimus, Křesťanství, Islám. Praha: Mladá Fronta, 1994. ISBN 80-204- 0440-6. 373 - 374.

Milošević, Slobodan. In KOČÍ, Antonín (ed). UNIVERSUM, všeobecná encyklopedie 6. Praha: Odeon, 2001. ISBN 80-207-1070-4.

MIROŠEVIĆ, Franko. Stjepan Radić I HRSS/HSS/ u Dalmaciji od 1918. do 1929.

 • BIP!
  Impact byBIP!
  citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
 • citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
  Powered byBIP!BIP!
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
popularity
This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
BIP!Popularity provided by BIP!
influence
This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Influence provided by BIP!
impulse
This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
BIP!Impulse provided by BIP!
Average
Average
Average
Related to Research communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
moresidebar

Do the share buttons not appear? Please make sure, any blocking addon is disabled, and then reload the page.